Középiskolás pályázat beszámoló – Dobó István Gimnázium

A Dobó István Gimnázium szakmai beszámolója a Pro Progressio Alapítvány által meghirdetett pályázat megvalósításáról a 2013-2014-es tanévben
A Dobó István Gimnáziumban 2009 óta működik a Természettudományi Tehetséggondozó Műhely. A foglalkozások célja, a környezetünkben megfigyelhető fizikai, kémiai és biológiai jelenségek feltárása, a természettudományos és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése gyakorlati tapasztalatszerzés útján. Alkalmazott pedagógiai módszereink változatosak: egyéni, páros és csoportmunka, differenciált csoportmunka, IKT eszközök használata, projektmódszer, frontális bemutatás, kísérletezés és elemzés, laboratóriumi vizsgálatok, önálló terepi megfigyelések, mérések, kísérletelemzés, múzeumlátogatás, terepgyakorlat, terepi jegyzőkönyv készítése, laborjegyzőkönyv készítése, hipotézisek felállítása és bizonyítása, ennek dokumentálása, bemutatók készítése (poszter, power point, tanulói kiselőadások), házi dolgozatok.
 
A foglalkozásokat kéthetente kedden 14.30- tól tartottuk a kémia előadóban. A foglalkozásokon kb. 20 diák vett részt rendszeresen, 7-12. osztályig. A széles korosztály nem jelentett problémát, mert a vegyesen szervezett csoportokban a kisebbek is nagyon hamar megtanulták a laborfelszerelések, vegyszerek használatát, a terepi módszereket. A délutáni foglalkozások mellett szakmai előadásokat, tanulmányutakat, üzemlátogatásokat, terepi vizsgálatokat szerveztünk diákjainknak.
A diákok beválogatása szakmai irányultság és érdeklődés alapján történt. A természettudományi és műszaki irányultság megerősítése mellett a csoportmunka, tolerancia fejlesztése is célunk volt.
 
Tanév elején kidolgoztuk a foglalkozások tematikáját, feladatlapokat, tanulói munkafüzeteket, ppt-t készítettünk, felvettük a kapcsolatot külső szakemberekkel, elkezdtük a szakmai tanulmányutak megszervezését. 
A műhelymunka mellett célunk volt, hogy a természettudományokat minél szélesebb körben népszerűsítsük, ezért olyan rendezvényeket is szerveztünk, amelybe nagy számban be tudtuk vonni a tanulókat és tanárokat: rendhagyó fizika és kémia órák diákkísérletekkel, tanári bemutatókkal; diákkutatók előadásai; látogatás az EKF tanszékein, programjain. A TT Műhely mellett Természettudományi Önképző Kör működik iskolánkban, ahol kutatók saját kutatási területeiket mutatják be diákjainknak
 
A tanév során az alábbi foglalkozásokat tartottuk, előadásokon és szakmai programokon vettünk részt:
Szeptember 10. Alakuló foglalkozás, ötletbörze
Szeptember 24. Biológiai anyagok vizsgálata: Zöldségek, gyümölcsök szerves-anyag tartalma
Szeptember 27. Kutatók éjszakája- látogatás az EKF laborjaiban
Október 8. A kolloidok tulajdonságai
Október 15. A BME oktatóinak látogatása intézményünkben
Október 22. Színek a természetben
November 8. Nyitott laborok program- látogatás a BME laborjaiban
November 12. Vizsgálatok emésztőenzimekkel
November 26. Kalandozások a mikrovilágban
December 10. Adventi készülődés
Január 14. Kőzetek- Egy tankhajó katasztrófa modellezése
Január 28. A fémionokat körülvevő udvartartás 
Február 11. Látogatás az Egri Vízmű laborjában 
Február 25. Balesetvédelmi oktatás és tájékoztató a szakmai kirándulásról
Március 3. Szakmai kirándulás: Dunai Finomító, Természettudományi Múzeum
Március 4. Debreceni Egyetem Általános Orvosi Kar- Dr. Jenei Attila előadása
Március 5. Rendhagyó biológia óra- Az új mikroszkópok beüzemelése
Március 6. Rendhagyó kémia óra- Egyszerű kémiai kísérletek
Március 7. Táplálkozástudományi projektóra
Március 7. Kutató diák előadása
Március 11. Mikroszkópi gyakorlat
Március 18. DE Általános Orvosi Kar- Dr. Berényi Ervin előadása
Március 25. DE Általános Orvosi Kar – Dr. Csernoch László előadása
Március 25. Emberélettani vizsgálatok 
Április 3. DE Általános Orvosi Kar- Dr. Tőzsér József előadása
Április 8. Zöldség- gyümölcs- virágindikátorok
Április 10. DE Általános Orvosi Kar – Dr. Panyi György előadása
Május 29. Föld napja vetélkedő
Május 13. Szappanfőzés
Május 27. Halboncolás
Június 3. Záró foglalkozás
Nagy öröm volt számunkra, hogy a Pro Progressio pályázat keretében érkezett hallgató egri kötődésű volt és ő mutatta be az egyetemet és az ott folyó képzést.
A Pro Progressio Alapítványtól kapott támogatás nagyban segítette a programok megvalósulását. 50 diákot tudtunk elvinni a szakmai tanulmányútra, ahol megismerkedtek a Dunai Finomító vegyipari üzemével, majd megnézhették a Természettudományi Múzeum új kiállításait. Tavasszal, a Dobós Napok keretében szakmai előadásokat, bemutatókat szerveztünk (Látványos kémiai kísérletek, Látványos fizikai kísérletek); meglátogattuk az Eszterházy Károly Főiskola természettudományokkal foglalkozó tanszékeit és laborjait; diákkutatók tartottak előadásokat; rendhagyó órákon diákok végeztek egyszerű kísérleteket.
A programokat a folyosón kihelyezett kivetítőkön, plakátokon népszerűsítettük. A programokról, eredményekről újságcikkek jelentek meg a helyi sajtóban, iskolai honlapon, diákévkönyvben.
Tanítványaink szép számmal szerepeltek tanulmányi versenyek országos döntőin fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyakból.
A támogatásként kapott pénz az egyetlen forrás volt, amiből a programjainkat meg tudtuk valósítani. A tervezettől eltérően többet fordítottunk utazási költségre, mert sajnos az intézmény fenntartója a tavaszi országos döntőkre már nem biztosította az utazási támogatást.
 
A kiadások megoszlása:
Utazás: 190.210 Ft
Külső előadó díjazása: 25.000 Ft
Eszközbeszerzés: 70.400 Ft
Anyagköltség: 19.429 Ft
Összesen: 305.039 Ft
Az éves munkáról ppt bemutató készült, amit a beszámolóhoz csatoltunk.
Köszönjük az Alapítvány támogatását és reméljük, hogy későbbi pályázatainkat is érdemesnek találják arra, hogy szakmai munkánkat támogassák.
Eger, 2014. július 2. Egri Dobó István Gimnázium
Dr. Veresné Kis Krisztina
kapcsolattartó