Komplex szenzor helyes működésének és lehetséges meghibásodásainak szimulálására teszteszköz

Kutatásom tárgya egy már meglévő, de fejlesztés alatt álló orvosi műszerben használt komplex szenzor helyes működésének és lehetséges meghibásodásainak szimulálására alkalmas teszteszköz megtervezése és megvalósítása, amely kapcsolatban áll egyszerre két szoftverkomponenssel is.

Munkám során megismerkedem a helyettesítendő szenzor működésével, a bemeneti és kimeneti jelekkel, az általuk hordozott információkkal valamint ezen információk közti kapcsolatokkal. Ezen felül az eszközzel kapcsolatban álló szoftver komponensek, a feladatomhoz kapcsolódó részeivel is. Az előbb felsoroltak ismeretében választom meg a célnak megfelelő hardver és fejlesztői környezetet, majd a szenzor komplex működését részegységekre bontva elkezdem felprogramozni a prototípusom. Az elkészült teszteszköz helyes működését a bemenetére adott gerjesztésekre válaszul kibocsátott kimeneti jeleken végzett mérésekkel ellenőrzöm.

A kutatási beszámoló letölthető innen (PDF)

Ágoston Dávid