Koronaéter alapú szenzor- és szelektormolekulák szintézise és vizsgálata

Kutatási jelentés

A „Koronaéter alapú szenzor- és szelektormolekulák szintézise és vizsgálata” témakörben

2010.03.01.- 2010.09.30. 

Az élő természetben gyakran előforduló és létfontosságú enantiomer felismerés viszonylag egyszerű szintetikus gazdamolekulákkal – mint amilyenek például a koronaéterek – is kiváltható. Az ilyen jellegű kutatások nemcsak azért fontosak, mert ezek révén jobban megérthetjük és megismerhetjük az élő szervezetekben fellépő bonyolult enantiomer felismerést, hanem azért is, mert az ilyen jellegű kutatások révén széles körben  alkalmazható enantioszelektív szenzor- és szelektormolekulák fejleszthetők ki.

 

R=H vagy Et

R’= Me vagy Oktil

Munkámmal ilyen jellegű kutatásokba kapcsolódtam be. Segítséget nyújtottam új, diarilfoszfinsav egységet tartalmazó, enantiomer-egységes koronaéterek előállításának tervezésében, az ehhez szükséges irodalmazásban. Az eredmények publikálásához a bonyolult, foszfortartalmú koronaéterek elnevezéséhez és a vegyületek NMR spektrumainak megfejtésével járultam hozzá.

 

Budapest, 2010. szeptember 14.

 

Dr. Nyitrai József

ösztöndíjas kutató