Magyar Kémikusok Egyesülete doktoráns ösztöndíj 2009.09.15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Pro Progressio Alapítvány a Magyar Kémikusok Egyesülete, Poligon-Teta Kft., Aqua Concorde Kft. és a Talajtani Kutató Intézet támogatásával pályázatot hirdet a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar doktoráns hallgatói részére, hallgatói ösztöndíj elnyerésére. 

1./ Kutatási téma: Mikroszennyező-anyagok környezettoxikológiai tesztelése és környezetmendzsmentje: módszerfejlesztése, alkalmazások, döntéstámogatás 2./ Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

  • Tanulmányi eredmény: legalább 4-es diploma
  • TDK dolgozat: saját kutatómunka.
  • Nyelvtudás: angol közép vagy felső
  • Egyéb: mikrobiológiai és ökotoxikológiai gyakorlat

 3./ Az ösztöndíj: 16. hónapra szól, összege: 95 000 Ft/hó…1.. fő részére adható. 4./ A pályázat tartalma:

  • Szakmai önéletrajz
  • A legutóbbi két félév tanulmányi eredménye
  • Az eddig folytatott TDK munka:
  • Témavezető javaslata

 5./ A pályázat beadásának határideje: 2009. szeptember 15. A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K.ép. I.em. 62., Tel: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni. 6./ Pályázat értékelése: szakmai bizottság javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.   Budapest, 2009. szeptember 1.  

Dr. Pakucs János sk.   

kuratóriumi elnök