Magyar Szabadalmi Hivatal hallgatói ösztöndíj 2008.02.15.

A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a
A Magyar Szabadalmi Hivatal hallgatói ösztöndíj elnyerésére

Az iparjogvédelem alapjainak megismerésére, az egyetemi hallgatók tudásszintjének fokozására a Pro Progressio Alapítvány és a Magyar Szabadalmi Hivatal pályázaton elnyerhető egyedi hallgatói ösztöndíjat létesít a Magyar Szabadalmi Hivatal pénzügyi támogatásával a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem végzős hallgatói részére.

Az ösztöndíjat két kategóriában írják ki, összesen 1.500.000.- forint keretösszeggel.

I. Diplomamunkák támogatása

Az ösztöndíj célja, hogy a diplomamunkát készítő hallgató (első- és másoddiplomázó) alapfokú ismereteket szerezzen az iparjogvédelemről és azt munkája során alkalmazza.

Az ösztöndíj összege: 90.000 forint.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:
– a hallgató vállalja, hogy részt vesz a Magyar Szabadalmi Hivatal iparjogvédelmi alapképzésében egy 20 órás tanfolyamon. (Előadások időpontja: 2008. március 4., 11 és 18., 25., 10-14 óra között, helyszín: Magyar Szabadalmi Hivatal, Konferenciaterem). Amennyiben a hallgató már részt vett minimum 20 órás iparjogvédelmi képzésben (ezt az Egyetemnek igazolnia kell), nem szükséges a tanfolyamon megjelennie.
– A hallgató diplomamunkájában minimum 12 oldalon megvizsgálja az adott témakör, tervfeladat, fejlesztés iparjogvédelmi hátterét, azaz feltárja a szabadalmi, formatervezési mintaoltalmi, illetve védjegy dokumentumok alapján az adott szakterület ismert megoldásait, vagyis a technika állását; ennek tükrében a szabad felhasználás, illetve a jogszerzés lehetőségét hazai és nemzetközi vonatkozásban.
– A hallgató diplomamunkáját minimum jó eredménnyel védi meg.

II. Diplomamunka készítés

Az ösztöndíj célja, hogy a hallgatók a választott szakmájukhoz kapcsolódó iparjogvédelemmel magas szinten megismerkedjenek és diplomamunkájukat a következő feladatok közül választva készítsék el.

Az ösztöndíj összege: 225.000 forint.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:
– a hallgató vállalja, hogy részt vesz a Magyar Szabadalmi Hivatal iparjogvédelmi alapképzésében egy 20 órás tanfolyamon. (Előadások időpontja: 2008. március 4.,  11 és 18., 25., 10-14 óra között, helyszín: Magyar Szabadalmi Hivatal, Konferenciaterem). Amennyiben a hallgató már részt vett minimum 20 órás iparjogvédelmi képzésben (ezt az Egyetemnek igazolnia kell), nem szükséges a tanfolyamon megjelennie.
– a hallgató a diplomamunkája során a pályázatban közzétett feladatok egyikét dolgozza ki. 
– A hallgató a diplomamunkáját minimum jó eredménnyel védi meg.

A pályázat benyújtásának módja:

a.) A pályázat beadásának határideje:
                  2008. február 15.
.A pályázatokat a PRO PROGRESSIO Alapítvány Iroda (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. épület I. em. 62., tel.: 463 1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) címére kell beadni. Ugyanitt lehet tájékoztatást kérni a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekben.
b.) A pályázatnak tartalmaznia kell:
– témaválasztás,
– rövid önéletrajz,
– tanulmányi eredmény utolsó két félévben,
– egyetemi konzulens véleménye

A diplomamunka leadási határideje: 2008. június 27.  A diplomamunkát az iparjogvédelmi feltárással együtt a Magyar Szabadalmi Hivatal által kijelölt konzulensnek kell benyújtani egy példányban, papírhordozón, bekötve.

Választható diplomamunka témák:

1. Az iparjogvédelem gazdasági alapjai.
MSZH konzulens: Dr. Bendzsel Miklós.
2. A formatervezési mintaoltalom hatása a termékfejlesztésre.
MSZH konzulens: Szöllősi Gusztáv.
3. Az európai szabadalmi rendszert alakító külső és belső hatások napjainkban.
MSZH konzulens: Dr. Hajdú Tamásné.
4. A szellemi tulajdonnal kapcsolatos kutatások alkalmazása a feltalálói és az innovációs tevékenység során.
MSZH konzulens: Dr. Zábori Zoltán.
5. A védjegy szerepe a vállalat marketing stratégiájában.
MSZH konzulens: Dr. Millisits Endre
6. A külföldi oltalom megszerzése és a vállalati védjegypolitika.
MSZH konzulens: Dr. Millisits Endre

Budapest, 2007.11.05.

Dr. Pakucs János
a kuratórium elnöke