Műegyetemi varázslat

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi épülete a XX. század eleji fővárosfejlesztés kiemelkedő alkotása. Az 1906-09 között, Hauszmann Alajos tervei alapján elkészült középület méreteiben és színvonalában csak a szintén Hauszmann tervei alapján készült Budai Vár átalakításával vagy a Steindl Imre által tervezett Parlament építésével mérhető.

Ezt ismerte el 1987-ben az UNESCO, amikor a budapesti Duna-partot, melynek a műegyetemi épületek is a részei, a Világörökség részévé nyílvánította.  Az épület Dunára néző homlokzatának hossza 200 m, a hasznos alapterület ma mintegy 50.000 m2. Hauszmann Alajos kiemelkedően díszített, nemes alkotást kívánt létrehozni. Az épület lenyűgöző, külső architektúrájában a késői historizmus jellegzetes formái mellett felfedezhetők a századfordulós magyaros építészet hatásai is.

A felbecsülhetetlen értékű, közel 100 éves épület jelenlegi állapota megkövetelné a teljes rekonstrukciót, hisz az építés időpontjától a mai napig egyszer sem került sor olyan felújításra, mely az állagmegóvást hosszabb időtartamra biztosította volna.

Az elvégzendő munkák – tartószerkezetek megrősítése, későbbi beépítések visszabontása – összehangolása érdekében 2000-ben elkészült a Központi épület teljes rekonstrukciójának programterve, melynek figyelembe vételével elindultak az alapmegerősítések. A teljes rekonstrukcióra azonban a közeljövőben nem kerülhet sor.
A  legsürgősebb feladat – a központi épület középső, reprezentatív Duna-parti részének felújítása a belső közösségi terekkel együtt – azonban nem halasztható.
A Pro Progressio alapítvány támogatásával 2004-ben elkészült a Központi épület közösségi terei arculati koncepciója, hogy 2007-re, az alapításának 225. évfordulóját  ünneplő intézmény méltóságteljes előcsarnoka, aulája és a hozzájuk kapcsolódó földszinti terek, valamint a Díszterem ismét régi fényükben, de új, a kor igényeinek megfelelő funkciókkal gazdagodva tükrözzék az egyetemi élet e legfontosabb helyszíneinek régi-új arculatát.

Ehhez a varázslathoz kérjük a BME támogatóinak segítségét !

A Pro Progressio alapítvány 30 millió Ft közvetlen támogatása mellett
az alábbi területek rekonstrukciójára gyűjt további  támogatásokat:

1. A főbejárat előtt állt 4 szobor visszaállítása MEGTÖRTÉNT!

Az épület 1909-ben történt átadásakor a bejárat előtt Senyei Károly szobrászművésznek a technikai tudományokat jelképező szobrai kaptak helyet, melyek a 2. világháború során teljesen megsemmisültek. A szobrok korabeli fényképek alapján, eredeti formában visszaállíthatók. A helyreállítás egy szobor esetében 20 millió Ft. (két szobor felállítására már érkezett felajánlás)

 

2. Előcsarnok felújítása

Az előcsarnok jelenlegi rendezetlenségét, elhanyagoltságát felváltandó,  cél az eredeti falfelületek helyreállítása, új tájékoztató rendszer kialakítása, emléktáblák méltó elhelyezésének biztosítása. A látogató itt találkozik először a 3 Nobel-díjas tudóst útjára indító intézménnyel.
A felújítás 30 millió Ft-ba kerül.

3. Az Aula és a körfolyosó rendszer felújítása

Az Aula az évnyitó ünnepségek, diplomaátadások, kiállítások, fogadások kiemelt helyszíne, mely jelenlegi kopott formájában is megragadó helyszíne minden rendezvénynek.
Az emelvény mögötti, utólag beépített, fából készült fal lebontásával visszaállna a tér erdetei szépsége, a tervezett mobil színpad mérete a rendezvények igényeihez igazodna, s a folyosókon újból az eredeti csillárok biztosítanák a világítást.
A felújítás 40 millió Ft-ba kerül.

4. Díszterem felújítása

A rekonstrukció alapvető célja a nagylégterű Díszterem helyreállítása, melynek előfeltétele a Szkéné Színház új, végleges helyre történő elhelyezése.
A 60-as években épült födém lebontása után újból a régi, a fényképeken látható formájában fogadhatná a vendégeket a ma csak nevében díszes terem.
Addig is szükség van azonban a jelenlegi berendezés felújítására, melynek összege 25 millió Ft.

Információ
A közhasznú szervezetként működő Pro Progressio alapítvány gyűjti a támogatásokat, hogy az egyetem a  történelmi campus 100 éves és az egyetem születésének 225. évfordulója  méltó megünneplését biztosítsa.
A tervek, melyek az Építészmérnöki Kar oktatóinak közreműködésével készültek, az alapítvány titkárságán megtekinthetőek.

Dallos Györgyi irodavezető
1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.
Telefon: 463 1595

A támogatásokat az alapítvány a
CIB Rt. 10700024-04310002-51100005 számlaszámon fogadja. A támogatásról az alapítvány igazolást ad, melynek összege az adóalapot csökkenti.
A támogatók nevét az Előcsarnokban elhelyezett márványtáblán örökítjük meg.

Bízunk benne, hogy a Műegyetemen végzett mérnökök, közgazdászok, az itt felhalmozott tudást használó vállalatok és vállalkozások társaink lesznek a varázslatban, hogy a díszkivilágítás lekapcsolása után is ragyogjon az az épület, melyről Hauszmann Alajos így írt:

“…és hisszük, hogy azok az ifjú nemzedékek, melyek műszaki kiképzésöket jövőben majdan itt nyerik, tudásukkal föl fogják virágoztatni hazánk anyagi kultúráját, ….ország-világ előtt becsületet fognak szerezni.”     

    Dr. Molnár Károly                                    Dr. Pakucs János
             rektor                             a Pro Progressio Alapítvány elnöke

 

Műegyetemi Varázslat letölthető változata itt található!