MTA-TAKI kutatói ösztöndíj pályázat 2010.09.10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  A Pro Progressio Alapítvány az Aqua Concord Kft, a Poligon TETA Kft. És a MTA-Talajtani és Agrokémiai Kutató intézete támogatásával pályázatot hirdet a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar oktatói és kutatói részére kutatói ösztöndíj elnyerésére. 1./ Kutatási téma: Biológiai szervezetek innovative alkalmazása környezettechnológiákban: kísérleti munka és publikáció környezettoxikológiai és környezet-remediációs módszerek kutatása és fejlesztése területén.. 2./ Az ösztöndíj:           1 évre szól összege:           40 000 Ft/hó1 fő részére adható. 3./ A pályázat tartalma:

  • Szakmai önéletrajz
  • Publikációs lista
  • Az eddig folytatott kutatómunka rövid leírása

 4./ A pályázat beadásának határideje: 2010 szeptember 10.A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Telefon: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni. 5./ Pályázat értékelése: szakmai bizottság javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.  Budapest, 2010. szeptember 1.                                                                                                                                                                                                                                       Dr. Pakucs János sk.   kuratóriumi elnök