MVM – Magyar Villamos Művek Rt. pályázatai, 2005. (Villamosmérnöki és Informatikai Kar) 2005. 05. 26.

PÁLYÁZAT HALLGATÓK RÉSZÉRE

A Pro Progressio Alapítvány a Magyar Villamos Művek Rt. támogatásával pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának hallgatói részére ösztöndíj elnyerésére. A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek a Villamosmérnöki szak energia-átalakító rendszerek, valamint Villamosenergia-rendszerek főszakirányának hallgatói, továbbá azok, akik a fenti szakterületen végeznek tanulmányokat, tudományos diákköri tevékenységet.
Az egyszeri ösztöndíj összege 150.000,- Ft.
2005-ben 2 díj kerül átadásra.
Pályázati feltételek:
    – kiemelkedő tanulmányi eredmény
    – önálló tudományos diákköri munka
A pályázat tartalmazza:
    – Szakmai önéletrajzot
    – A legutóbbi két félév tanulmányi eredményeit
    – Az eddig folytatott diákköri kutatómunkát és annak eredményeit
    – A témavezető javaslatát
A pályázatot a Pro Progressio Alapítvány titkárságára kell benyújtani
(K.ép. I. 61. Tel: 463-1595)

A pályázatok leadási határideje: 2005. 05.26.
Elbírálási határidő: 2005. 06.30.

Elbírálás feltételei: A pályázatokat a kuratórium elnöke és a Kar dékánja által felkért 3 tagú Bizottság értékeli.
A pályázat elnyerőjének 1-2 oldalas részletes, írásos beszámolót kell készítenie arról, hogy mire fogja az elnyert összeget fordítani.
Budapest, 2005.04.07.
 

PÁLYÁZAT FIATAL OKTATÓK RÉSZÉRE

A Pro Progressio Alapítvány a Magyar Villamos Művek Rt. Támogatásával pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának 30 évnél fiatalabb oktatói és kutatói részére a villamos energetika témaköréhez kapcsolódó kutatási ösztöndíj elnyerésére.
A kutatási ösztöndíj összege 65.000,- Ft/hó, 12 hónapon keresztül.
A 2005. évben 3 pályázó nyerheti el az ösztöndíjat.
Pályázati feltételek:
    – kiemelkedő oktatási tevékenység
    – önálló kutatómunka, amely tudományos fokozat megszerzésére irányul
A pályázat tartalmazza:
    – Szakmai önéletrajzot
    – Oktatási területet
    – Az eddig folytatott kutatómunkát és annak eredményeit
    – Publikációs jegyzéket
    – A tanszékvezető javaslatát
    – Támogató nyilatkozatokat
A pályázatot a Pro Progressio Alapítvány titkárságára kell benyújtani
(K.ép. I. 61. Tel: 463-1595)

A pályázatok leadási határideje: 2005. 05.26.
Elbírálási határidő: 2005.06.30.

Elbírálás feltételei: A pályázatokat a kuratórium elnöke és a Kar dékánja által felkért 3 tagú Bizottság értékeli.
A pályázat elnyerőjének 1-2 oldalas részletes, írásos beszámolót kell készítenie arról, hogy mire fogja az elnyert összeget fordítani.
Budapest, 2005.04.07.
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OKTATÓK ÉS HALLGATÓK RÉSZÉRE TANULMÁNYUTAK TÁMOGATÁSÁRA ÖSZTÖNDÍJJAL

A Pro Progressio Alapítvány a Magyar Villamos Művek Rt. Támogatásával pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának oktatói és kiváló hallgatói részére hazai és külföldi a villamos energetika témaköréhez kapcsolódó külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételre.
A pályázati összeg oktatók részére:   1.000.000,- Ft
a pályázati összeg hallgatók részére: 1.000.000,- Ft

Pályázati feltételek oktatóknál:
    – kiemelkedő oktatási tevékenység
    – önálló kutatómunka a megpályázott szakterületen
Pályázati feltételek hallgatóknál:
    – kiemelkedő tanulmányi eredmény
    – önálló tudományos diákköri munka
A pályázat tartalmazza:
    – Szakmai önéletrajzot
    – az eddig folytatott kutatómunkát, illetve TDK munkát
    – A tanszékvezető vagy a TDK témavezető javaslatát
    – A megpályázott esemény rövid leírását és a részvétel indokoltságát
    – Támogató nyilatkozatokat
Konferencián való részvételhez akkor nyerhető támogatás, ha a pályázó előadást vagy poszter bemutatót tart, valamint a konferencia 2005. július 1. után kerül megrendezésre.
A pályázatot a Pro Progressio Alapítvány titkárságára kell benyújtani
(K.ép. I. 61. Tel: 463-1595)

Pályázati határidő: 2005.05.26.
 
Elbírálás feltételei: A pályázatokat a kuratórium elnöke és a Kar dékánja által felkért 3 tagú Bizottság értékeli.
Elbírálási határidő: 2005.06.30.
A pályázat elnyerőjének 1-2 oldalas részletes, írásos beszámolót kell készítenie arról, hogy mire fogja az elnyert összeget fordítani.

Budapest, 2005.04.07.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Villamos Művek Rt. (MVM Rt.) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) között létrejött 2005. évre szóló együttműködési szerződésben foglaltak szerint az MVM Rt. támogatja a BME diákszervezetei által létrehozott programokat. Az MVM Rt. támogatja a Gépészmérnöki Kar és a Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói rendezvényeit (gólyabálok, évzárók, sportesemények, szakmai rendezvények, stb.)
A felhasználható, pályázat útján elnyerhető éves összeg:
1.000.000,- Ft.
A dékáni ellenjegyzéssel benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
    – a program, esemény pontos megnevezését és leírását
    – a program, esemény költségvetését, a megpályázott összeget
    – valamint minden, a pályázó által fontosnak tartott információt
    – a pályázat terjedelme max. 4 oldal legyen.
A pályázatot a Pro Progressio Alapítvány titkárságára kell benyújtani
(K.ép. I. 61. Tel: 463-1595)

A pályázatok leadási határideje: 2005. 05.26.
Elbírálási határidő: 2005.06.30.

Elbírálás feltételei: A pályázatokat a kuratórium elnöke által felkért 3 tagú Bizottság értékeli.
A pályázat elnyerőjének 1-2 oldalas részletes, írásos beszámolót kell készítenie arról, hogy mire fogja az elnyert összeget fordítani.
Budapest, 2005.04.07.

       Pakucs János sk.
       a kuratórium elnöke
       
________________________________________