MVM Pályázat hallgatói rendezvényekre 2008. 05. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Villamos Művek Rt. (MVM Rt.) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) között létrejött 2008. évre szóló együttműködési szerződésben foglaltak szerint az MVM Zrt. támogatja a BME diákszervezetei által létrehozott programokat. Az MVM Zrt. támogatja a Gépészmérnöki Kar és a Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói rendezvényeit (szakmai rendezvények, gólyabálok, évzárók, sportesemények,  stb.)
A felhasználható, pályázat útján elnyerhető éves összeg:
1.000.000,- Ft.
A dékáni ellenjegyzéssel benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
    – a program, esemény pontos megnevezését és leírását
    – a program, esemény költségvetését, a megpályázott összeget
    – valamint minden, a pályázó által fontosnak tartott információt
    – a pályázat terjedelme max. 4 oldal legyen.
A pályázatot a Pro Progressio Alapítványhoz kell benyújtani
(K.ép. I. em. 62.,  Tel: 463-1258)

A pályázatok leadási határideje: 2008. május 15.
Elbírálási határidő: 2008. május 30.

Elbírálás feltételei: A pályázatokat a kuratórium elnöke által felkért 3 tagú Bizottság értékeli.
Budapest, 2008.04.10.
       Dr. Pakucs  János          a kuratórium elnöke