MVM Pályázat oktatói ösztöndíjra 2008. 05. 09.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pro Progressio Alapítvány az MVM ZRt támogatásával pályázatot hirdet
a BME Természettudományi Kar oktatói részére kutatói ösztöndíj elnyerésére.

1./ Kutatási téma: A BME Oktatóreaktor reaktortartályában kialakuló hűtőközeg-keveredés kísérleti vizsgálata, termoelemes mérési rendszer felépítése, a mérések lefolytatása

2./ Az ösztöndíj: 12 hónapra szól,
összege: 80.000,- Ft/hó
1 fő részére adható.

3./ A pályázat tartalma:
• Szakmai önéletrajz
• Publikációs lista
• Az eddig folytatott kutatómunka rövid leírása

4./ A pályázat beadásának határideje: 2008. május 9.
A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K.ép. I.em. 62., Tel: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni.

5./ Pályázat értékelése: szakmai bizottság javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.

 

Budapest, 2008. április 25.

                    Dr. Pakucs János sk.
        kuratóriumi elnök