MVM Pályázat oktatók és hallgatók részére tanulmányutak támogatására 2008. 05. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OKTATÓK ÉS HALLGATÓK RÉSZÉRE TANULMÁNYUTAK TÁMOGATÁSÁRA ÖSZTÖNDÍJJAL

A Pro Progressio Alapítvány a Magyar Villamos Művek Zrt. támogatásával pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának oktatói és kiváló hallgatói részére hazai és külföldi a villamos energetika témaköréhez kapcsolódó külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételre.
A pályázati összeg oktatók és hallgatók részére:   2.000.000,-Ft
Pályázati feltételek oktatóknál:
    – kiemelkedő oktatási tevékenység
    – önálló kutatómunka a megpályázott szakterületen
Pályázati feltételek hallgatóknál:
    – kiemelkedő tanulmányi eredmény
    – önálló tudományos diákköri munka
A pályázat tartalmazza:
    – Szakmai önéletrajzot
    – az eddig folytatott kutatómunkát, illetve TDK munkát
    – A tanszékvezető vagy a TDK témavezető javaslatát
    – A megpályázott esemény rövid leírását és a részvétel indokoltságát
    – Támogató nyilatkozatokat
Konferencián való részvételhez akkor nyerhető támogatás, ha a pályázó előadást vagy poszter bemutatót tart, valamint a konferencia 2008. július 1. után kerül megrendezésre.
A pályázatot a Pro Progressio Alapítványhoz kell benyújtani
(K.ép. I.em. 62.,  Tel: 463-1258)
Pályázati határidő: 2008. május 15.
Elbírálás feltételei: A pályázatokat a kuratórium elnöke és a Kar dékánja által felkért 3 tagú Bizottság értékeli.
Elbírálási határidő: 2008. május 30.
A pályázat elnyerőjének a tanulmányútról  1-2 oldalas beszámolót kell készítenie.
Budapest, 2008.04.10.      Dr. Pakucs János
         kuratóriumi elnök