Nagykiterjedésű optikai gerinchálózatok megvalósításának fizikai korlátai és tervezési eljárásai

Nagysebességű optikai hálózatok vizsgálata 3. résztanulmány Optikai összeköttetések átviteli minőségének figyelése (Optical Performance Monitoring) című tanulmánya távközlő hálózatok optikai összeköttetéseinek átviteli minőségét befolyásoló fizikai paraméterek folyamatos ellenőrzésére alkalmas mérési módszerek elméleti hátterét világítja meg. A mérési eljárások közül különösen fontosak azok az eljárások, melyek alkalmasak a fizikai paraméterek az átvitel megzavarása nélküli, folyamatos mérésére. Ilyen „in-service monitoring” eljárások közül különös hangsúlyt fektettünk az optikai jel/zaj viszony (OSNR) folyamatos mérésére alkalmas módszerek vizsgálatára. A OSNR mérési módszerek közül a lineáris interpolációs eljárást, az optikai csatornán belüli spektrumanalízises és polarizáció kioltásos eljárásokat, valamint az interferométeres eljárásokat vizsgáltuk. Az polarizáció-multiplexált 100 Gbit/s-os rendszerhez, átviteli elvükből kifolyólag, nem alkalmazhatók az előzőekben tárgyalt eljárások. Ezért külön kitértünk az ilyen rendszerekben alkalmazható eljárásokra is. A tanulmány foglakozik a flexibilis DWDM rendszerekben alkalmazott nagysebességű “szupercsatornák” OSNR mérésével is. A vizsgálatokat matematikai modellek felhasználásával végeztük. Meghatároztuk a mérési eljárás várható hibáját is. A tanulmányt részletes irodalomjegyzék zárja.

Paksy Géza, c. egyetemi docens, BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, paksy@tmit.bme.hu

A kutatási beszámoló letölthető innen (PDF) 

2014. november 30.