Network coding alkalmazási lehetőséginek vizsgálata elosztott adatmegosztás teljesítményének javítására

Kutatás során megvizsgáltam a BitTorrent protokoll hiányosságait.

Elemeztem azokat olyan szempontból, hogy az egyes csomópontok számítási kapacitásait kihasználva, pontosabban network coding-ot alkalmazva a hálózatban, milyen módon lehetne javítani a hálózat áteresztő képességén. Az elemzés alapján készítettem egy alap BitTorrent protokollt implementáló alkalmazást. Majd terveztem és implementáltam egy olyan BitTorrent protokoll-kiegészítést, a Network Coding Messaging Extension-t, amely lehetővé teszi, hogy a hálózatban szereplő csomópontok network coding segítségével is képesek legyen adatok továbbításra úgy, hogy az alap BitTorrent protokoll felé megőrizze kompatibilitását. Az elkészült protokoll-kiegészítés hatékonyságának tesztelésére terveztem egy szimulációt futtató környezetet, mely képes, különböző beállításokkal és akár több száz csomóponttal rendelkező hálózatok futtatására.
Az elkészült rendszer segítségével több különböző hálózatot szimuláltam. A szimulációs eredmények felhasználásával pedig bemutattam, hogy az általam tervezett BitTorrent protokoll-kiegészítés mely körülmények között, milyen mértékben képes javítani a hálózat áteresztő képességén. A leírt mérések és eredmények úttörőként szolgálhatnak további network coding alapú kutatások számára.

A kutatási beszámoló letölthető innen (PDF)

Braun Patrik János, PHD hallgató, BME VIK-AUT
2015.07.30