NMHH-Javaslatok a közeljövőben felszabaduló frekvenciasávok felhasználási lehetőségeire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslatok a közeljövőben felszabaduló frekvenciasávok felhasználási lehetőségeire

 

Dr. Huszák Árpád és Dr. Simon Vilmos

Rövid összefoglaló

 

 

 

2013. május

 

 

Készült a Pro Progressio Alapítvány támogatásával

 

 

 

 

Összefoglaló

A közeljövőben aktuálissá válik néhány felszabaduló, illetve rendelkezésre álló rádiófrekvenciás sáv egy részének a felhasználása, nevezetesen az alábbiaké:

     a 417,25-417,85/427,25-427,85 MHz,

     a 450,00-457,38/460,00-467,38 MHz,

     a 790-862 MHz,

     a 2500-2690 MHz és

     a 3600 – 3800 MHz.

A sávok felhasználására és az értékesítésre vonatkozó elképzelésekkel kapcsolatban a tanulmány javaslatokat fogalmaz meg a felhasználás stratégiájára.

 

A tanulmány ennek a stratégiai elképzelésnek az elemeit foglalja össze, nagymértékben támaszkodva az NMHH legújabban kialakított Rádióspektrum Stratégiájára (A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Rádióspektrum Stratégiája, 2011-2015, Készítette: az Entel Kft., 2011. május – szeptember).

 

Az szerzők alapvetően fontosnak tartják azt, hogy az értékesítés lehetőleg olyan egységes stratégia alapján történjen meg, amely lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó NMHH megfeleljen a rábízott, társadalmi, kulturális és gazdasági értéket képviselő állami tulajdonú korlátos erőforrással való optimális gazdálkodás követelményének, ugyanakkor illeszkedjen az Európai Unió új stratégiájához, az Európa 2020-hoz, amely kijelöli a tagállamok számára a követendő irányt. Ezen célok között az egyik kiemelt kezdeményezés az „Európai digitális menetrend”, amely 2013-ra minden európai polgár számára elérhetővé kívánja tenni a nagysebességű internetet, 2020-ra pedig minden EU lakos számára a legalább 30 Mbit/s sebességű Internet-hozzáférést, ezen belül a háztartások 50%-ának 100 Mbit/s vagy annál gyorsabb elérést. A stratégia célkitűzéseinek teljesítésében kulcsszerepet játszanak a vezeték nélküli, rádiós szélessávú rendszerek.

 

Az európai előírások szerint minden tagországban kiemelt feladat a rádióspektrum hatékony használatát biztosító frekvenciapolitika kidolgozása, a módosított keretszabályozás mielőbbi implementálása, a frekvenciahasználatra vonatkozó technikai és szabályozási feltételek koordinálása, és a sávok harmonizációja a szolgáltatások egységes közösségi szintű használata érdekében. Emellett szükséges a rádiófrekvenciákhoz való hozzáférés egyszerűsítése, és a rádiófrekvenciáknak a jelenleginél is hatékonyabb kihasználása. A frekvenciagazdálkodás fontos eleme az, hogy az analóg műsorszóró sávok kiürítésekor felszabaduló digitális frekvenciatöbbletet (DD sávok) vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokra kell használni.

 

A tanulmányban a szerzők az egyes sávok felhasználási lehetőségeit az alábbi szempontok figyelembevételével értékelik:  

       A sávban megengedett rádióalkalmazás, szolgáltatás,

       A szolgáltatásokra vonatkozó előírások,

       A nemzetközi szabályozási háttér,

       A hazai szabályozás,

       Az európai tapasztalatok a frekvenciasávok értékesítésével kapcsolatban.

 

Az anyag javaslatokat fogalmaz meg a frekvenciasávok felhasználására.