Nyomáshatároló szelep öngerjesztett rezgéseinek vizsgálata

A kutatás nyomáshatároló szelepeknél jelentkező szeleprezgés jelenségét járja körül, elméleti, numerikus és kísérleti tanulmányokon keresztül. A kísérletek egy erre a célra épített nyomáshatároló szelepen történtek. Az eredmények azt mutatták, hogy létezik olyan nyitónyomás, amely alatt a rendszer stabilan működik, felette öngerjesztett rezgések alakulnak ki. További észrevétel, hogy a vizsgált térfogatáram tartományban közel állandó rezgési frekvencia van jelen a rendszerben. Lineáris stabilitásvizsgálat és numerikus szimulációk segítségével lokalizáltam a stabilitásvesztés helyét. Minőségi és mennyiségi egyezést találtam a numerikus, analitikus és kísérleti stabilitási határok között.
 

Szerző: Bazsó Csaba, egyetemi tanársegés, BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék