Olimpia ötletpályázat 2015.11.09.

Kizárólag a BME aktív nappali tagozatos hallgatói és doktoranduszai részére!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Pro Progressio Alapítvány nyilvános, titkos  ötletpályázatot hirdet a Magyar Olimpia Bizottság támogatásával a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem aktív nappali tagozatos hallgatói és doktoranduszai részére.

 • Regisztráció: 2015. október 30-ig, elektronikus úton
 • Beadási határidő: 2015. november 9-én (hétfőn) 18.00 óráig, elektronikus úton

A Magyar Olimpiai Bizottság 2015. július 7-én hivatalosan elküldte az olimpiai és paralimpiai pályázati szándéknyilatkozatát a NOB-nak. 2015. szeptember 16-án a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elfogadta Budapest jelentkezését a 2024-es Nyári Olimpiai Játékok megrendezésére.

1. A pályázat célja

olimpiai_otletpalyazat_01Az egyetemi hallgatók aktivizálása a 2024-es Olimpia 2016-ban történő hivatalos és sikeres megpályázása, – a megrendezés jogának elnyerése esetén – annak sikeres lebonyolítása és ezen keresztül az ország gazdasági és társadalmi megújulásának előmozdítása érdekében. A BME szellemi műhelyeinek az adott cél érdekében történő felkutatása a 8 kar, 8 diszciplína területén. A pályázók kreatív, újszerű ötleteinek és vízióinak megismerése az Olimpia vagy valamelyik sportág megrendezésével kapcsolatosan, ill. a saját szakterületükön a játékok által generált magyarországi JÖVŐKÉP megfogalmazása.

A BME szellemi potenciál összegyűjtése és rendelkezésre bocsátása, hogy azok megismerésével és esetleges felhasználásával a pályázati anyag erősödhessen.

2. A pályázat programja

A Bíráló Bizottság különös tekintettel az alábbi kérdések valamelyikére várja a választ a pályázóktól:

 • Milyen vízió(k)ra épülhet Magyarország pályázata a 2024-es Olimpia megrendezésére annak érdekében, hogy az eredményes legyen?
 • Miként lehet
  • a legolcsóbb, ƒ
  • a legfenntarthatóbb és ƒ
  • legkörnyezettudatosabb Olimpiát rendezni?
 • Milyen eszközökkel aknázhatók ki leginkább az Agenda 2020 lehetőségei?
 • Miként szerezhető meg az Olimpia rendezésének legnagyobb társadalmi támogatottsága?
 • Melyek lehetnek a 2024-es Olimpia egyes sportágainak és egyéb létesítményeink optimális helyszínei?
 • Mely és milyen legyen a budapesti Olimpia egy-egy meghatározó, szimbolikus létesítménye, épülete?
 • Mi és milyen legyen az Olimpia emblémája, emblematikus épülete, „jele”? Mi és milyen legyen a rendezvény logója, mi köré épüljön a „brandje”?
 • Milyen eszközökkel támogatható Budapest és az ország – egy közös cél érdekében történő – „újraegyesítésének” gondolata, szükségessége és különleges aktualitása?
 • Milyen innovatív fejlesztési lehetőségeket rejt magában a 2024-es Olimpia a főváros és az ország gazdasági fellendülése, különös tekintettel infrastruktúrájának megújulása tekintetében?
 • Milyen módon tud a megújulás eszköze lenni az ország és a főváros közlekedési hálózata, valamint Budapest és folyója, a Duna kapcsolatának újragondolása és erősítése: ƒ
  • az Olimpiára való felkészülés idején, ƒ
  • az olimpiai események idején, és ƒ
  • az Olimpia utáni időszakban a megmaradó létesítmények (az infrastruktúra és az épületállomány) utóhasznosítása révén?
 • Milyen hívószavakkal és arculattal pályázhatunk sikeresen a 2024-es Olimpia megrendezési jogáért és tehetjük emlékezetessé annak megrendezését?
 • Milyen környezetvédelmi, informatikai, energetikai, gazdasági kérdéseket kell kiemelten kezelni, ill. megoldani?

 

3. Beadandó munkarészek
A pályázatra beadható minden olyan elképzelés, mely a fenti 2. pontban és pályázati kiírás mellékleteiben meghatározott felvetésekre, programpontokra, vagy ahhoz kapcsolódóan akár azok csak egy részére is érdemben válaszol, azokra reagál. A különböző diszciplínák esetében a kiíró várja – a PwC Megvalósíthatósági tanulmány ismeretében, az abban írtakat nem megismételve – azokat a kreatív, újszerű gondolatokat, melyek akár a tanulmányon felülemelkedve, a saját szakterülethez tartozó részfeladatok leginnovatívabb megoldását adják.

Beadandó a pályázat az olimpia2024@urb.bme.hu elektronikus postacímre, anonimitást biztosító fájlküldő szolgáltatással megküldve.

 • vagy – maximum egy darab, álló formátumú A0-ás tervlap a vízió közlésére legalkalmasabb méretben és technikával, digitális formában, 150 dpi-s felbontásban, JPG formátumban mentve (a tömörítés módja olyan legyen, hogy a képek méretei egyenként ne haladják meg a 15 MB-ot). A pályázatra 1 db video anyag is beadható, szintén 15 MB-os korlátozással. (A fájlküldő szolgáltatás használata során feladóként is az olimpia2024/kukac/urb.bme.hu címet kell megadni!)
 • vagy – maximum 10 A/4 méretű, álló formátumú, gépelt oldal, leírás és mellékletei: számítások, képek, grafikonok, rajzok, hatásvizsgálat elemzések.

A beadott dokumentumoknak a megadott határidőig kell feltöltésre kerülniük! (A végső határidő teljesítésének nem a feltöltés megkezdése számít!)

A beadási határidőt követő 15 percen belül a pályázat bonyolítója a beérkezett pályaművek kódszámát a beérkezést követően, csoportosan közzé teszi egy nyilvános weboldalon. Ez a formai követelmények teljesítését nem jelenti, csak kizárólag a pályamű benyújtását igazolja vissza.

A nyertes pályázatokról 2015. november 20-ig a Bíráló Bizottság nagyobb felbontású, nyomtatásra alkalmas képeket (400 dpi-s felbontásban, PDF és TIFF formátumban) fog bekérni. A pályázatnak kötelező tartami munkarészei nincsenek (sem szöveges, sem rajzi). Az egyes pályázók maguk határozzák meg, hogy milyen módon és milyen eszközökkel tudják a legátfogóbban és a legérthetőbben bemutatni víziójukat, a meghatározott formátumok betartásával.

4. A pályázat titkosságának biztosítása

 • A pályázók névvel, oktatási intézménnyel és postai címmel regisztrálhatnak az olimpia2024@urb.bme.hu elektronikus postacímen,
 • a beadandó pályázati lapokon szerepeltetnek egy 8 jegyű tervpályázati kódot (4 betű + 4 szám, ami természetesen nem utalhat sem a nevükre, sem a karukra, minden más azonosító jel kizáró ok!),
 • a beadási határidőig ajánlott levélben postára kell adniuk egy szabvány borítékban a készítők adatait (név, lakhely, telefon, e-mail cím), de a borítékon feladóként csak a 8 jegyű kód szerepelhet! A levelet a „Olimpia 2024” BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. II/93 címre kell elküldeni. A pályázat során, ha a pályázók konzulenst is igénybe vesznek, akkor a konzulens nevét és tanszékét is fel kell tüntetni a pályázókat bemutató zárt borítékban!

5. A pályázatok elbírálásának legfontosabb szempontjai

• Milyen mértékben szolgálja a pályázat a jelen kiírás 1. pontjában rögzített céljait, illetve elégíti ki a 2. pontban ismertetett programját, ezen belül is kiemelten: ƒ az ország és a főváros megújulásának innovatív fejlesztését, ƒ az Olimpia létesítményeinek utóhasznosítását, ƒ a 2024-es Olimpia 2016. évben történő hivatalos és eredményes megpályázását és annak sikeres megrendezését?

• Mennyire kreatív, mennyire ötletes a pályázat tartalma?

• Mennyire veszi figyelembe és fejezi ki a pályázat az ország különleges adottságait, lehetőségeit és sporthagyományait?

• Mennyire nyújt a pályázat meggyőző, pozitív képet az Olimpia 2024. évi megrendezésével kapcsolatos közös elhatározásról, eltökéltségről és általában véve Magyarországról?

6. A pályázat díjazása

A nyertes pályázatok díjazására összesen 1.500.000.-Ft áll rendelkezésre, amelyből a legnagyobb díj összege 400.000.-Ft, a legkisebb összege pedig 100.000.-Ft lehet. Eredményes pályázat esetén a Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló teljes összeget kiosztja a nyertes pályázatok között. A legkreatívabb, egyedi és leginnovatívabb pályaművek díjazására a Pro Progressio Alapítvány további 1.000.000,-Ft összeget ajánl fel, melyet a Bíráló Bizottság több pályamű elismeréseként differenciáltan oszt szét. A díjak egyszeri ösztöndíjként kerülnek a nyertesek részére kifizetésre.

A pályázóknak tudomásul kell venni, hogy a pályázati anyagban foglaltak a beadást követően a pályázatkiíró tulajdonát képezik, és azt szabadon felhasználhatja, harmadik félnek rendelkezésre bocsáthatja.

7. A részvétel feltételei

A pályázaton részt vehet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamennyi nappali tagozatos aktív hallgatója és aktív doktorandusza, aki regisztráltatta magát, és akivel szemben nem áll fenn a pályázatok kiírását szabályozó 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem. A pályázaton egyénileg és maximum 3 fős csoportokban lehet indulni. A csoportos munkában nem kizárt a tagok több karról történő részvétele.

8. A Bíráló Bizottság

 • Elnök: Dr. Józsa János a BME rektora

Tagok:

 • Dr. Nagy Zsigmond a MOB nemzetközi igazgatója
 • Dr. Pakucs János a Pro Progressio Alapítvány Kuratóriumának elnöke
 • Pálfy Sándor DLA BME Építészmérnöki Kar egyetemi tanár
 • Siklós Erik a MOB marketing és kommunikációs igazgatója
 • Varga Tamás DLA BME Építészmérnöki Kar egyetemi docens
 • Titkár: Fenes Tamás DLA BME Építészmérnöki Kar tanársegéd

A Bíráló Bizottság a tervek elbírálásába a BME karok szakértőit is bevonja.

9. A pályázat lebonyolításának menetrendje

A tervpályázat kiírása: 2015. szeptember 30. A pályázat BME honlapján történő hivatalos közzététele. A pályázattal kapcsolatos technikai kérdésekkel a Titkárt lehet keresni: e-mail: fenes.tamas@urb.bme.hu

 • Pályázat beadása: 2015. november 9-én (hétfőn) 18 óra, elektronikus úton
 • Nyilvános eredményhirdetés: 2015. november 25. 19 órakor a BME Aulájában
 • Nyilvános bemutatás, kiállítás: 2015. november 25. a BME Aulájában

10. A tervpályázati kiírás mellékletei

(Letölthetők a http://urb.bme.hu/visionbudapest2024 honlapról)

 • 1.sz. „PwC_Olimpiai Megvalósíthatósági tanulmány Vezetői_összefoglaló_végleges_tervezet_2015_június”
 • 2.sz. „PwC_Olimpiai Megvalósíthatósági tanulmány_2015_június_végleges”
 • 3.sz. „Agenda 2020”
 • 4.sz. Magyarország térkép (digitalizált)
 • 5.sz. Budapest térkép (digitalizált)

Az eredeti pályázati kiírás innen tölthető le! (PDF)