Optikai és mikrohullámú erősítők átviteli tulajdonságainak vizsgálata

Optikai és mikrohullámú erősítők átviteli tulajdonságainak vizsgálata

A kutatás célja jelforrások és azon belül az optikai adók, lézerek nemlineáris viselkedésének a vizsgálata. A vizsgálati módszer szimuláción alapul, melyhez egy nagy teljesítményű (>1W) Nd:YVO4 anyagú szilárdtest lézer műszaki paramétereit vettük alapul. A lézer jellemzőinek ismeretében felírható a lézer négynívós sebesség egyenletrendszere, amely elsőrendű nemlineáris differenciálegyenlet-rendszer. A lézer gerjesztése optikai úton történik, egy nagy teljesítményű, a 808nm-es hullámhosszon működő külön lézerdióda segítségével. A gerjesztő lézerdióda kis mélységű modulációja esetén, a gerjesztett lézer kimenetén amplitúdó modulációként megjelent a moduláló jel, azonban a modulációs mélységet növelve kiütközik a nemlinearitás hatása és az egyenletrendszer elhagyja a stabil egyensúlyi helyzetek környezetét és megközelíti, sőt időről időre át is halad a labilis egyensúlyi helyzeten, aminek következtében a lézer működése a kaotikus tartományába kerül. A káoszhoz bifurkációs sorozat vezet, vagyis a modulációs mélység növelésével a határciklus először perióduskettőző bifurkációkba hasad fel, majd pedig a kimenet kaotikussá válik.

Kutatási beszámoló

Készítették: Dr. Berceli Tibor egyetemi magántanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Földesy Péter tudományos főmunkatárs, MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, 
dr. Szentpáli Béla tudományos osztályvezető, Vécsi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2013. január 14.