Pályázat Ericsson – HSN Lab hallgatói ösztöndíj elnyerésére 2018.

 

  1. Az Ericsson Magyarország Kft célja, hogy ösztöndíjjal támogassa azokat a hallgatókat, akik az Ericsson Magyarország Kft által előnyben részesített témakörökben végeznek kutató, fejlesztő tevékenységet. A pályázati követelményeket úgy határozták meg, hogy a tehetséges hallgatókat a tudományos munka és a PhD képzés felé irányítsák. A pályázatot MSc-s hallgatók számára hirdetjük meg, de pályázhatnak olyan BSc képzéses hallgatók, akik a tanulmányaikat a HSN Lab tevékenységi körének megfelelő szakirányokon MSc képzésen szándékoznak folytatni.
  2. A „HSN Lab” ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az a

– BME VIK illetve TTK,

– vagy az ELTE Informatika Karán

hallgatói jogviszonyt fenntartó hallgató, aki a HSN Lab hallgatói tagsági feltételeit elfogadja. A pályázat értékelése a pályázó hallgató

– eddigi tanulmányi eredményei,

– publikációs eredményei,

– a diploma szerzéshez illetve a PhD képzéshez szükséges nyelvtudás

– témavezetői javaslat

alapján történik.

A feltételek megtekinthetők a HSN Lab hallgatói koordinátoránál, Győri Erzsébetnél (elérhetőségét lásd: http://www.tmit.bme.hu/munkatarsak).

  1. Pályázni a Pro Progressio Alapítvány honlapjáról letölthető pályázati űrlappal, adatlappal

http://proprogressio.hu/wp-content/uploads/2015/03/palyazati_lap_hallgatoi.doc

http://proprogressio.hu/wp-content/uploads/2015/03/hallgatoi_adatlap.doc

 

  1. Az ösztöndíj a tárgy félévek végéig elért eredmények alapján a tanulmányok további sikeres folytatása érdekében ítélhető oda.

Az ösztöndíj havi rendszeres ösztöndíj 3 hónap vagy annál hosszabb időtartamra, havi minimum 20, maximum 100 ezer Ft

 

Az ösztöndíjak mértékét az alapítvány kuratóriuma szabályozza.

Az elnyerhető ösztöndíjak száma nem korlátozott, csak a feltételek teljesítésétől függ.

  1. A pályázatot legkésőbb 2018. december 13. 12 óráig kell benyújtani.
  2. Pályázat beadás helye és információ: BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén, Informatika épület, IE 345 szobában, Győri Erzsébetnél.
  3. A pályázat értékelése: HSN Lab szakmai bizottság javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók legkésőbb 2018. december 21-ig értesítést kapnak.
  4. Egyéb információk: az alapítvány pályázati felhívásai és a kuratórium döntései a www.proprogressio.hu címen megtalálhatók.

 

Budapest, 2018. január 19.

 

Dr. Pakucs János  sk.

a kuratórium elnöke