Pályázat Ericsson-HSN Lab oktatói-kutatói ösztöndíj elnyerésére 2018.

  1. Az Ericsson Magyarország Kft. célja, hogy az ösztöndíj által elismerje a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem azon oktatóinak, kutatóinak munkáját, akik jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a BME hallgatói bekapcsolódjanak az Ericcson infokommunikáció területén végzett tevékenységébe, illetve akik az Ericcson Magyarország Kft. és a BME közös kutatási témáiban részt vesznek.

Az Ericsson Magyarország-HSN Lab oktatói-kutatói ösztöndíjra azon munkatársak pályázatait várjuk akiknek,

– meglévő ipari kapcsolatuk van az Ericsson Magyarország Kft. –vel

– az Ericsson Magyarország Kft. infokommunikációs tevékenységi körébe tartozó kutatási és oktatási tevékenységet folytatnak

– doktoranduszi témavezetők és/vagy rendszeres és jelentős diploma – és TDK konzulensi tevékenységet folytatnak.

 

  1. Az ösztöndíj:

Az ösztöndíjak mértékére az alapítvány kuratóriuma szabályainak megfelelően szakmai bizottság tesz javaslatot.

Az elnyerhető ösztöndíjak száma nem korlátozott, csak a feltételek teljesítésétől függ.

 

  1. Az ösztöndíj pályázat:

Pályázni a Pro Progressio Alapítvány honlapjáról letölthető pályázati űrlappal, adatlappal

 

  1. A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatot a Pro Progressio Alapítvány kuratóriuma által felkért bírálók értékelik az Ericsson Magyarország Kft.és a HSN Lab javaslata alapján.

 

A pályázat beadásának határideje: 2018. december 31-ig folyamatos

 

  1. Pályázat beadás helye és információ: BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén, Informatika épület, IE 345 szobában, Győri Erzsébetnél.
  2. A pályázat értékelése: HSN Lab szakmai bizottság javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma dönt.

 

  1. A pályázó vállalja, hogy a pályázási időszak végén a beszámolót készít a Pro-Progressio Alapítvány útmutatója szerint

 

  1. Egyéb információk: az alapítvány pályázati felhívásai és a kuratórium döntései a www.proprogressio.hu címen megtalálhatók.

 

Budapest, 2018. január 19.

 

Dr. Pakucs János                                                                                                                 sk.

a kuratórium elnöke