Pályázat középiskolák részére 2009.06.15

A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása  középiskolák részére, a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására és az ezt oktató pedagógusok elismerésére  

A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia vezetői állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek oktatása nagyobb teret kapjon a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma. 

A Pro Progressio Alapítvány, csatlakozva az Infopark Alapítvány kezdeményezéséhez  pályázatot hirdet magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakközépiskolák) részére:

a)      természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó szaktantermek, laboratóriumok fejlesztésére, kísérleti eszközök, műszerek beszerzésére,

b)     olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos tanárok ösztöndíjban való részesítésére, akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit a természettudományi tantárgyakból, sikerrel szerepeltek középiskolai tanulmányi versenyeken, és érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatják tanulmányaikat, és a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvényeket szerveznek.(a rendezvények listája az alapítvány honlapján olvasható a pályázati felhívás mellékleteként)

 Pályázatok díjazása:  

A pályázatok díjazására az

a) pont esetében 3 millió Ft-ot, a

b) pont esetében 2 millió Ft-ot,

azaz összesen, 5 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.

 

Az elnyerhető pályázati támogatás összege: 

a) pont esetében max. 500 eFt, 

b) pont esetében max. 400 eFt.

 Pályázatok beadása:  

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. június 15.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni 1 példányban

postai úton: Pro Progressio Alapítvány, 1111 Budapest, Egry József utca 18. V.em. 525.,

elektronikusan: ppai@mail.bme.hu.

  

A pályázatok terjedelme:

 

A pályázat terjedelme (szándéknyilatkozat nélkül) max. 4 oldal, mely az

 

a)      pont esetén tartalmazza a megvalósítandó fejlesztés tárgyát, részletes leírását, tételes költségvetését, az időbeli megvalósulást, az igényelt összeg és a rendelkezésre álló önrész nagyságát,

b)     pont esetén a javasolt pedagógus szakmai életrajzát, az elmúlt 3 évben az emelt szintű érettségit tett tanítványai számát, a középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredményét, valamint műszaki-, természettudományi szakra, ezen kívül a BME-re jelentkezettek és felvételt nyert tanulók számát, szakonkénti bontásban.

 

A pályázatokhoz csatolt szándéknyilatkozatnak (az alapítvány honlapjáról letölthető) tartalmaznia kell:

 

            Pályázó intézmény nevét,

            Pályázó intézmény címét, telefonszámát,

            Intézményvezető nevét,

            Kapcsolattartó nevét, e-mail címét, telefonszámát,

            Tanulók létszámát,

Matematikai-, műszaki-, informatikai-,  természettudományi tárgyat oktató pedagógusok        számát, arányát a tantestületben,

            Pályázat várható eredményét a támogatás elnyerése esetén (a) pont)

            Egyéb, a pályázó által fontosnak tartott információt

            Intézményvezető aláírását.

 

A b) pontban kiírt ösztöndíjpályázatra csak olyan tanárokat lehet javasolni, ill. csak olyan tanárok pályázhatnak, akik ugyanazon munkájuk eredményeként az utóbbi három évben (2007-2008-2009) semmilyen díjban, ösztöndíjban nem részesültek.

 Kifizetés: 

Az a) pont esetében: a pályázat elfogadását követően, a teljesülés igazolás (számlák) alapján 15 napon belül, de mindenképpen a 2009 évben,

a    b) pont esetében:  a pályázat eredményhirdetése után 30 napon belül egy összegben.

 Kötelezettségvállalás:  

A díjazott középiskoláknak, ill. az ösztöndíjban részesülő tanárok iskoláinak a pályázathoz mellékelve írásban kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy 2009. október hónapban:

 

·  az adott középiskola tanulói számára legalább egy alkalommal megszervezik és biztosítják, hogy a BME oktatói, hallgatói a mérnöki tudományok népszerűsítése céljából előadásokat, foglalkozásokat tartsanak,

·   műszaki, természettudományi területen továbbtanulni szándékozó hallgatóik közül legalább 10 fő részvételét biztosítják a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar nyitott laboratóriumok délutánja programon,

·  a diákjaik figyelmét felhívják – és biztosítják a részvételüket – a BME központi nyílt napjára.

A fenti – BME által biztosított – programokba való bekapcsolódás természetesen nyitva áll valamennyi pályázó iskola részére is.

 Pályázatok értékelése:  

A pályázatok értékelésére, elbírálására a kuratórium szakmai bizottságot kér fel.

A pályázatok eredményéről a kuratórium minden pályázót elektronikusan értesít 2009. szeptember 10-ig.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető.

(www.proprogressio.hu, telefon: 463 1595, 463 1258)

 

Budapest, 2009. április 20.

   

 Dr. Pakucs János

a Kuratórium elnöke

 Melléklet:  

A melléklet tartalmazza a 2009. október hónapban megszervezendő rendezvények  javasolt, főbb elemeit, de saját további ötletekkel is bővíthető.

 

  • fakultatív előadások és kísérletek szervezése és megtartása az adott középiskola tanulói számára a műszaki egyetemek által oktatott mérnöki tudományok népszerűsítésére (fizikai jelenségek, informatikai áttekintő ismeretek, számítástechnikai érdekességek,  elektrotechnikai ismeretek, stb.) témakörökben
  • saját hallgatói munkákból összeállított tájékoztató kiállítás megszervezése „Mérnöknek készülök” címmel az adott középiskolában
  • komplex tanulmányi verseny (matematika, fizika, informatika feladatok vegyesen) megszervezése az adott hét elején az iskola tanulói számára legalább 2 korcsoportban
  • további ötletek a mérnöki és természettudományos oktatás népszerűsítésére.