Pályázati kiírás “Harsányi István-díj” elnyerésére 2017.06.27.

 A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány, a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló tehetséges hallgatók kiválasztását és menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Ezért az Alapítvány Kuratóriuma a „Harsányi István-díj” (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2017. évben ismételten pályázatot ír ki, 35 év alatti fiatalok részére. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú

 • tudományos diákköri munkák, kutatási munkák,
 • szakdolgozatok, diplomamunkák,
 • PhD-disszertációk
 • A pályázatok az alábbi – innovációs folyamatokkal kapcsolatos – menedzsment szakterületeken adhatók be:
 • készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.
 • szellemitulajdon-védelem menedzsment,
 • tudás menedzsment,
 • minőség menedzsment,
 • humán erőforrás menedzsment,
 • kutatás-fejlesztés menedzsment,
 • informatika menedzsment,
 • környezetvédelem menedzsment,
 • technológiai innováció támogatási formái
 • technológiai innováció szerepe a vállalkozásokban.A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, elektronikus formában, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (pl. tanszékvezetői) ajánlása és (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a „Pályázati adatlap” teljes körű kitöltése.  A pályázatokat pdf formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Szövetség titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.A Kuratórium – mely külső szakértőket, vállalatvezetőket is bevonhat a döntésbe – 2017. szeptember elejéig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról két kategóriában:
 • Beküldési határidő: 2017. június 27-én, 14:00 óráig beérkezően.
 • Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.
 • PhD-munkák, ill.
 • egyéb munkák (Bsc, BA,Msc, MBA, TDK).Az egyszeri ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2016-ban az elnyert ösztöndíjak összege 150 000, ill. 120 000 Ft volt).   Pályázat támogatói:Heller Farkas Alapítvány
 • Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézete
 • Pro Progressio Alapítvány
 • Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma
 • A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból. További információ az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu).
 • A díjakat ünnepélyes keretek között 2017 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ honlapján publikáljuk.