Per-Form hallgatói ösztöndíj 2008.04.15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  A Pro Progressio Alapítvány a Per-Form Hungária Kft. támogatásával pályázatot hirdetBME-VBK doktorandusz részére hallgatói ösztöndíj elnyerésére. 1./ Kutatási téma:  Módszerkidolgozás kis mennyiség olajtartalom meghatározására 2./ Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

  • Tanulmányi eredmény
  • TDK dolgozat:
  • Nyelvtudás:
  • Egyéb:

 3./ Az ösztöndíj: 5 hónapra szól, összege: 70.000,-Ft/hó1 fő részére adható. 4./ A pályázat tartalma:

  • Szakmai önéletrajz
  • A legutóbbi két félév tanulmányi eredménye
  • Az eddig folytatott TDK munka
  • Témavezető javaslata

 5./ A pályázat beadásának határideje: 2008.04.20A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K.ép. I.em. 62., Tel: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni. 6./ Pályázat értékelése: szakmai bizottság javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.  Budapest, 2009.04.15                                                                                                                                                                                                                                      Dr. Pakucs János sk.   kuratóriumi elnök