Per-Form hallgatói pályázat 2014.07.15

A Pro Progressio Alapítvány a PERFORM HUNGÁRIA KFT. támogatásával pályázatot hirdet Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar doktorandusz hallgatói részére hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

1./ Kutatási téma: Gyors folyadékkromatográfiás módszerek kidolgozása biológiailag aktív anyagok meghatározására

2./ Az ösztöndíj: 3 hónapra szól,

összege: 100.000 Ft/hó

1 fő részére adható.

3./ A pályázat tartalma:

 Szakmai önéletrajz

 Publikációs lista

 Az eddig folytatott kutatómunka rövid leírása

4./ A pályázat beadásának határideje: 2014.07.15

A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Egry József u.18.V1.ép. C szárny, Galéria, Tel: 463-2600, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni.

5./ Pályázat értékelése: szakmai értékelés alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyrő a pályázók írásban értesítést kapnak.

Budapest, 2014. július 7.

Dr. Pakucs János sk.

 

kuratóriumi elnök