Pro Prograssio DIPLOMATERV ösztöndíj 2005. 07. 29.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2005. évi DIPLOMATERV ösztöndíjra

A Pro Progressio Alapítvány 2001-ben alapította a Diplomaterv ösztöndíjat, amelyet évente a BME karonkénti egy-egy végzős hallgatója nyerhet el.
A pályázat célja
Olyan tehetséges fiatalok díjazása – max. 10 fő – , akik az ipar műszaki fejlesztését elősegítő, innovatív, újszerű, saját ötletet is tartalmazó diplomamunkát készítettek.
A pályázat részvételi feltételei
• A nappali tagozaton végzett pályázó az adott évben a diplomamunkát jeles eredménnyel megvédte,
• A témavezető javaslata a pályázatban való részvételre
A pályadíj összege: 100.000 Ft/fő,
amelyet a Kuratórium az általa felkért 3 tagú Bíráló Bizottság javaslatai alapján karonként egy-egy pályázónak ítél oda.
A pályázatot három példányban kell benyújtani, amely tartalmazza:
• a diplomamunkát ( 1 példányban)
• egyoldalas összefoglalót a diplomamunkáról
• konzulensek nevét
• postacímet, amelyen a pályázó az eredményről értesíthető
• tanszéki igazolást a védés érdemjegyéről
• témavezető ajánlását
• opponensi véleményeket.
Beadási határidő: 2005. július 29.
A pályázatok leadási helye: a Pro Progressio Alapítvány titkársága – K.ép.I.em. 61.
A díjak átadására ünnepélyes keretek között a 2005/2006-os tanév alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor.
Budapest, 2005. április 1. 
Dr. Pakucs János sk.
a kuratórium elnöke