Pro Progressio Alapítvány 2011. évi Műegyetemi Innovációs Díj pályázat 2012.02.24.

Pályázati felhívás

a Pro Progressio Alapítvány 2011. évi Műegyetemi Innovációs Díj elnyerésére 

A Műegyetemen működő Pro Progressio Alapítvány tevékenységének középpontjába a tehetséggondozást és az innovációs tevékenység támogatását állította.
Az alapítvány kuratóriuma 2011-ben alapította meg a Pro Progressio Műegyetemi Innovációs Díjat, melynek első meghirdetése a BME kutatóegyetemi programja keretében létrejött innovációs teljesítmények elismerésére ad lehetőséget. 

Pályázni lehet a kutatóegyetemi program keretében született jelentős innovációs eredménnyel – új termék és/vagy szolgáltatás, új eljárás -, amelynek alkalmazásba vétele megtörtént vagy előrehaladott állapotban van.
Pályázhatnak: hallgatók, oktatók vagy oktatói, kutatói csoportok, teamek.
A kiadható díjak száma: 2 (1-1 millió Ft támogatási összeggel) 
A pályázat tartalmi és formai követelményei:

 • A szellemi termék vagy termékek megnevezése
 • Maximum 3 oldalas összefoglaló
  • a kutatás-fejlesztési tevékenység során elért eredményekről,
  • a szellemi termék megvalósult hasznosításáról vagy annak gazdasági számításokkal alátámasztott lehetőségéről
 • Költségterv a pályadíj tervezett felhasználásáról. Költségelemek lehetnek:
  • Személyi költségek: hallgatói, oktatói, kutatói ösztöndíjak
  • Eszközbeszerzés és immateriális javak: a továbbfejlesztést elősegítő kis összegű beruházások
 • Nyilatkozatok
  •  a pályázatban foglalt információk hitelességéről,
  • a szellemi tulajdont érintő jogokról és azok státuszáról (pl. szabadalommal védett, átadott, hasznosított stb.)
  • több tulajdonost érintő pályázat esetén valamennyi érintett beleegyezéséről
  •  a munkahelyi vezető (általában tanszékvezető) támogatásáról.

A pályázathoz kérjük mellékelni a kiemelt kutatási terület (KKT) vezetőjének hozzájárulását, illetve írásos szakvéleményét. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 24. (péntek) 12.00 óra
A pályázatot az alapítvány titkárságára kell eljuttatni elektronikus formában és 1 nyomtatott példányban.Cím: 1111 Budapest, Egry József utca 18. e-mail:pro2@mail.bme.hu, telefon: 463 1595, 463 12 58 
A díjakról – a felkért szakértő bizottság előzetes véleménye alapján – az Alapítvány kuratóriuma dönt.
A díjak átadására ünnepélyes keretek között a kutatóegyetemi program záró konferencia keretében kerül sor. 
Budapest,2012.január17.  
                                                                                   
                                                                                    dr. Pakucs János s.k.   
a kuratórium elnöke