Pro Progressio Alapítvány Doktori Innovációs Díj 17.08.31

 

A Pro Progressio Alapítvány pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Doktori Értekezés Innovációs Díj elnyerésére.

I.  A Pályázat célja:

Az egyetem  fiatal, a 2016/17-es tanévben megvédett doktori értekezéssel doktori címet szerzett oktatóinak, kutatóinak támogatása

II. Pályázni lehet:

Bármilyen tudományterületen készített innovatív doktori értekezéssel, mely jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó piacképes, vagy szabadalmaztatható termékek, szolgáltatások, technológiák (design, építészet is) kidolgozásával foglalkozik.

III. Pályázók köre:

A BME azon doktori címet szerzett fiatal kutatói, akik a 2016/17-es tanévben védték meg doktori értekezésüket. (A sikeres védés időpontja 2017. június 30., vagy korábbi. Az EHBDT döntés, ha volt, nem lehet 2016. szeptember előtti.)

IV. A pályázat benyújtásának formai követelményei:

Az alábbi dokumentumok teljes körű benyújtása jelenti a formai követelmények teljesítését:

  1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap  (pályázati adatlap kitöltése)
  2. A pályázó rövid szakmai önéletrajza (aláírt)
  3. Publikációs lista az MTMT alapján
  4. A pályázat magyar nyelvű szakmai anyaga, terjedelme maximum 4 gépelt oldal, amely tartalmazza:

a szellemi alkotás leírását,   ipari alkalmazhatóságának, felhasználási lehetőségeinek leírását, valamint a hasznosításra vonatkozó elképzelések ismertetését.

V. Benyújtás formája:

A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában, a IV. pontban felsorolt, eredeti, aláírt dokumentumokat egymást követő sorrendben tartalmazó (2, 3, 4 pontban megnevezett dokumentumok), 1 db. dokumentumként (így az e-mail-hez csupán egy pdf. formátumú fájl csatolásával), a ppai@mail.bme.hu e-mail címre 2017. augusztus 31., 24:00 óráig lehet benyújtani.

A szkennelési, mentési hibából eredő rossz és értékelhetetlen minőségű dokumentum megléte formai hiányosságnak minősül és nem kerül értékelésre.

VI. Értékelés menete:

A beérkezett pályázatokat az alapítvány titkársága érkezteti, majd ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a pályázati kiírásban megjelölt formai feltételeknek. A pályázók e-mail-en visszajelzést kapnak a pályázat formai befogadására vonatkozóan.

Ezt követően a kuratórium elnöke által felkért 3-5 tagú, a BME tudományos és innovációs rektorhelyettese által vezetett Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kuratórium dönt a díjak odaítéléséről.

A Díj adományozásának feltétele, hogy legalább 8 db formailag megfelelő és tartalmilag értékelhető pályázat határidőben benyújtásra kerüljön az alapítványhoz. Ennek hiányában a díj nem adományozható az adott évben.

VII. Értékelési szempontok:

  • Ötlet, annak újszerűsége, eredetisége
  • Projekt célkitűzése, tudományos és műszaki színvonala, megvalósíthatósága
  • Megoldás kidolgozottsági foka

VIII. Díj:

A nyertes pályázó oklevélben és  ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj összege: 200.000 Ft/fő

Nyertes pályázatok száma: maximum 4 db/év

 

A díjak átadására ünnepélyes keretek között ősszel, a 2017/2018-as tanév alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor.

 

Budapest, 2017. április 24.

 

Pakucs János                       Kollár László

kuratóriumi elnök               rektorhelyettes