Pro Progressio Alapítvány Hallgatói TDK Ösztöndíj, 2009.

 A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása Hallgatói TDK Ösztöndíj elnyerésére, 2009.  

A Pro Progressio Alapítvány 1998-ban létrehozta a hallgatói TDK ösztöndíjat, melyet karonként 1 hallgató nyerhet el TDK tevékenységének sikeres folytatása érdekében.  Az Ösztöndíj összege 80.000 Ft/fő egyéni ösztöndíj.

Az Ösztöndíj elnyerésére az egyetem minden karának TDK bíráló bizottsága tehet javaslatot az egyetemi TDK konferenciát követően 10 napon belül , karonként 1 személyt megjelölve.Olyan hallgatókra tehető javaslat, akik az alábbi kritériumoknak felelnek meg:A Tudományos Diákköri munkának

  • jelentős szakmai felkészültséget és tudást kell tükröznie
  • új és/vagy egyéni elképzeléseket és megoldásokat kell tartalmaznia
  • értékelnie kell a megvalósíthatóság (használatbavétel) feltételeit, lehetőségét és a várható gazdasági eredményeket

  A kari TDT javaslatát, mely tartalmazza a jelölt önéletrajzát és az indoklást az Alapítvány irodájába kell benyújtani ( 1111 Budapest, Egry József u. 18. V. emelet 525.) a házi TDK konferenciát követő 10 napon belül.

Budapest, 2009. október 7.
Dr. Pakucs János sk.
a Kuratórium elnöke