Pro Progressio doktorandusz ösztöndíj 2008. 07. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pro Progressio Alapítvány egy éves doktorandusz ösztöndíjára a 2008. évben

A Pro Progressio Alapítvány 2001-ben alapította az éves doktorandusz ösztöndíját, amelyet évente a BME azon max. 4 doktorandusz hallgatója nyerhet el, akik a pályázat beadásától számított egy év alatt sikeresen befejezik és beadják PhD értekezésüket. Az Alapítvány előnyben részesíti a nemzetközi vonatkozásban is jelentős tudományos kutatói eredményeket.
A pályázat részvételi feltételei:
• Két idegen nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik
• Nemzetközi folyóiratokban megjelent vagy elfogadott tudományos publikációkkal rendelkezik
• Az illetékes doktori iskola vezetője javasolja a pályázót.
Az elbírálás során előnyben részesül, aki abszolutóriumát a pályázat beadásának évében vagy az azt megelőző évben szerezte meg, ill. doktori szigorlatát eredményesen letette
A pályadíj összege: 120.000,- Ft/hó 12 hónapra
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• PhD hallgatóként végzett munkájának és kutatási eredményeinek ismertetését (max. 3 oldalon),
• A pályázó legfontosabb publikációinak a jegyzékét,
• A pályázó rövid szakmai életrajzát (max. 1 oldalon),
• Az illetékes doktori iskola vezetőjének javaslatát,
• A pályázó kötelezettségvállalását, hogy egy éven belül beadja az értekezést.
A pályázatok leadási helye: K.ép. I.em. 62.
Beadási határidő: 2008. július 15.
Az Alapítvány által felkért 3 tagú Bíráló Bizottság javaslata alapján   a  Kuratórium titkos szavazással dönt a négy ösztöndíj odaítéléséről. A díjak átadására ünnepélyes keretek között a 2008/2009-as tanév alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor.
Budapest, 2008. május 26. 
Dr. Pakucs János sk.
a kuratórium elnöke