Pro Progressio doktorandusz ösztöndíj 2011.06.20.

Pályázati felhívás a Pro Progressio Alapítvány egy éves doktorandusz ösztöndíjára a 2011. évben

A Pro Progressio Alapítvány 2001-ben alapította az éves doktorandusz ösztöndíját, amelyet évente a BME azon max. 4 doktorandusz hallgatója nyerhet el, akik a pályázat beadásától számított egy év alatt sikeresen befejezik és beadják PhD értekezésüket. 

Az Alapítvány előnyben részesíti a nemzetközi vonatkozásban is jelentős tudományos kutatói eredményeket.

A pályázat részvételi feltételei:

  • Két idegen nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik
  • Nemzetközi folyóiratokban megjelent vagy elfogadott tudományos publikációkkal rendelkezik
  • Az illetékes doktori iskola vezetője javasolja a pályázót.

 

Az elbírálás során előnyben részesül, aki abszolutóriumát a pályázat beadásának évében vagy az azt megelőző évben szerezte meg, ill. doktori szigorlatát eredményesen letette
 

A pályadíj összege: 120.000,- Ft/hó 12 hónapra
 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

·         PhD hallgatóként végzett munkájának és kutatási eredményeinek ismertetését (max. 3 oldalon)

·         A pályázó legfontosabb publikációinak a jegyzékét,
 

·         A pályázó rövid szakmai életrajzát (max. 1 oldalon),
 

·         Az illetékes doktori iskola vezetőjének javaslatát,
 

·         A pályázó kötelezettségvállalását, hogy egy éven belül beadja az értekezést.

A pályázatok leadási helye: Pro Progressio Alapítvány irodája: BME V1. épület V. emelet 525. Beadási határidő: 2011. június 20.

A kuratórium elnöke által felkért 3 tagú Bíráló Bizottság javaslata alapján   a  Kuratórium dönt a négy ösztöndíj odaítéléséről.
A díjak átadására ünnepélyes keretek között a 2011/2012-es tanév alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor.
 

Budapest, 2011. március 1.                                               

Dr. Pakucs János sk.
a kuratórium elnöke