Pro Progressio Hallgatói TDK Különdíj 2005. 11. 21.

A Pro Progressio Alapítvány
 pályázati felhívása
Hallgatói TDK Különdíj
Elnyerésére
2005

 

A Pro Progressio Alapítvány 1998-ban létrehozta a hallgatói TDK ösztöndíjat, melyet karonként 1 hallgató nyerhet el TDK tevékenysége elismeréseképpen.
 A Díj összege 40.000 Ft/fő.

A Díj elnyerésére az egyetem minden karának TDK bíráló bizottsága tehet javaslatot az egyetemi TDK konferenciát követően 10 napon belül , karonként 1 személyt megjelölve.
Olyan hallgatókra tehető javaslat, akik az alábbi kritériumoknak felelnek meg:
A Tudományos Diákköri munkának
• jelentős szakmai felkészültséget és tudást kell tükröznie
• új és/vagy egyéni elképzeléseket és megoldásokat kell tartalmaznia
• interdiszciplináris szakmai területhez kell kapcsolódnia
• értékelnie kell a megvalósíthatóság (használatbavétel) feltételeit, lehetőségét és a várható gazdasági eredményeket

A kari TDT javaslatát, mely tartalmazza a jelölt önéletrajzát és az indoklást az Alapítvány titkárságán kell benyújtani (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.I. 61.) a házi TDK konferenciát követő 10 napon belül.

 

Budapest, 2005. október 20.

        Dr. Pakucs János sk.
        a Kuratórium elnöke