Pro Progressio hallgatói TDK ösztöndíj pályázat 2010.11.

A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása  

Hallgatói TDK Ösztöndíj elnyerésére 2010   

A Pro Progressio Alapítvány 1998-ban létrehozta a hallgatói TDK ösztöndíjat, melyet karonként 1 hallgató nyerhet el TDK tevékenységének sikeres folytatása érdekében. 
Az Ösztöndíj összege 80.000 Ft/fő egyéni ösztöndíj. 
Az Ösztöndíj elnyerésére az egyetem minden karának TDK bíráló bizottsága tehet javaslatot az egyetemi TDK konferenciát követően 10 napon belül, karonként 1 személyt megjelölve.
Olyan hallgatókra tehető javaslat, akik az alábbi kritériumoknak felelnek meg:A Tudományos Diákköri munkának

  • jelentős szakmai felkészültséget és tudást kell tükröznie
  • új és/vagy egyéni elképzeléseket és megoldásokat kell tartalmaznia
  • értékelnie kell a megvalósíthatóság (használatbavétel) feltételeit, lehetőségét és a várható gazdasági eredményeket

  A kari TDT javaslatát, mely tartalmazza a jelölt önéletrajzát és az indoklást az Alapítvány irodájába kell benyújtani ( 1111 Budapest, Egry József u. 18. V. emelet 525.) a házi TDK konferenciát követő 10 napon belül.    

Budapest, 2010. október  18.

    

                                                                                                                               Dr. Pakucs János sk.

                                                                                              a Kuratórium elnöke