Pro Progressio Innovációs Díj 17.04.28

Pályázati felhívás a 2016. évi Pro Progressio Innovációs Díj elnyerésére

A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány a hazai vállalatok adományai révén kiemelten támogatja a tehetséggondozást és az innovációs tevékenységet.

Az alapítvány kuratóriuma 2011-ben, az Egyetem vezetőségének egyetértésével, alapította meg az évente egyszer kiadható Pro Progressio Innovációs Díjat.  A BME legjelentősebb innovációs teljesítményeinek elismerésére szóló pályázatot ötödik alkalommal hirdetjük meg a BME rektorával közösen.

A 2016. évi Pro Progressio Innovációs Díj elismerésre BME oktatók, kutatók vagy oktatói, kutatói csoportok, teamek pályázhatnak.

A kiadható díjak száma: maximum 2 (1-1 millió Ft támogatási összeggel)

Pályázni olyan 2011-2016-ban született kutatásfejlesztési, ill. innovációs eredménnyel – új termék és/vagy szolgáltatás, új eljárás – lehet, amelynek alkalmazásba vétele megtörtént, gazdasági hasznot hozott vagy hasznosítása nagyon előrehaladott állapotban van.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

 • Maximum 3 oldalas összefoglaló (mellékletek nélkül)
  • a kutatás-fejlesztési tevékenység során elért eredményekről,
  • a K+F tevékenység hasznosítása, alkalmazása révén elért gazdasági eredményekről

 

 • Nyilatkozatok
  • a pályázatban foglalt információk hitelességéről,
  • a szellemi tulajdont érintő jogokról és azok státuszáról (pl. szabadalommal védett, átadott, hasznosított stb.) valamennyi érintett beleegyezéséről
  •  a munkahelyi vezető (általában tanszékvezető, intézet igazgató) támogatásáról.

A pályázatok értékelése:

  • újszerűség, kreativitás (40%)
  • a hasznosítás során elért vagy a közeljövőben elérhető gazdasági eredmény és társadalmi haszon (60%)

alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.

A pályázatot az alapítvány titkárságára kell eljuttatni elektronikus formában a ppai@mail.bme.hu címre és 1 nyomtatott példányban az alapítvány titkárságára, az 1111 Budapest, Egry József utca 18. V1 épület C szárny, Galéria 203. szoba címre.

A díjakról – a felkért szakértői bizottság és a BME Innovációs Tanács előzetes véleménye alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt.

A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

Budapest, 2017. március 14.

 

Dr. Pakucs János s.k.                                                                         Dr. Józsa János s.k.

a kuratórium elnöke                                                                                    rektor