Pro Progressio Innovációs Díj pályázati felhívás 2012.

Pályázati felhívás a 2012. évi Pro Progressio Innovációs Díj
elnyerésére

A Műegyetemen működő Pro Progressio Alapítvány tevékenységének középpontjába a tehetséggondozást és az innovációs tevékenység támogatását állította.
Az alapítvány kuratóriuma 2011-ben alapította meg az évente egyszer kiadható Pro Progressio Innovációs Díjat, melyet ezúton hirdet meg a BME keretében 2012-ben létrejött legjelentősebb innovációs teljesítmények elismerésére.

A 2012. évi Pro Progressio Innovációs Díj elismerésre BME oktatók vagy oktatói, kutatói csoportok, teamek pályázhatnak.
A kiadható díjak száma: maximum 2 (1-1 millió Ft támogatási összeggel)

Pályázni olyan 2011-2012-ben született kutatásfejlesztési, ill. innovációs eredménnyel – új termék és/vagy szolgáltatás, új eljárás – lehet, amelynek alkalmazásba vétele megtörtént vagy hasznosítása előrehaladott állapotban van.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

• A szellemi termék vagy termékek megnevezése (jogvédelem is)
• Maximum 3 oldalas összefoglaló (mellékletek nélkül)
o a kutatás-fejlesztési tevékenység során elért eredményekről,
o a szellemi termék megvalósult hasznosításáról vagy annak gazdasági számításokkal alátámasztott lehetőségéről
• Költségterv a pályadíj tervezett felhasználásáról. Költségelemek lehetnek:
o Személyi költségek: hallgatói, oktatói, kutatói ösztöndíjak
o Eszközbeszerzés és immateriális javak: a továbbfejlesztést elősegítő kis összegű beruházások
• Nyilatkozatok
o  a pályázatban foglalt információk hitelességéről,
o a szellemi tulajdont érintő jogokról és azok státuszáról (pl. szabadalommal védett, átadott, hasznosított stb.)
o több tulajdonost érintő pályázat esetén valamennyi érintett beleegyezéséről
o  a munkahelyi vezető (általában tanszékvezető) támogatásáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 10.
A pályázatot az alapítvány titkárságára kell eljuttatni elektronikus formában és 1 nyomtatott példányban.
Cím: 1111 Budapest, Egry József utca 18. V1 épület C szárny, magasföldszint 3.
e-mail: pro2@mail.bme.hu, telefon: 463 1595, 463 12 58

A díjakról – a felkért szakértő bizottság előzetes véleménye alapján – az Alapítvány kuratóriuma dönt.
A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

Budapest, 2012. november 30.
 
Dr. Pakucs János s.k.   Dr. Péceli Gábor s.k.
a kuratórium elnöke              rektor