Pro Progressio középiskolai tanári ösztöndíj és rendezvénytámogatás – 2011.05.31.

A Pro Progressio Alapítvány 2011-es pályázati felhívása középiskolák részére, a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására és népszerűsítésére, valamint az ezt oktató pedagógusok elismerésére.
A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia vezetői, a Magyar Innovációs Szövetség  állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek oktatása nagyobb teret kapjon a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma.
A Műegyetemen működő Pro Progressio Alapítvány a 2009. évi hasonló pályázat tapasztalatait hasznosítva, immár harmadszor hirdet pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakközépiskolák) részére két kategóriában: 
a) Természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események szervezésének támogatása. A rendezvények lehetnek iskolai, körzeti, esetleg regionális tanulmányi versenyek a természettudományok, a matematika és az informatika témaköréből, olyan kiállítások, melyek a mérnöki szakmát mutatják be a fiataloknak, fakultatív előadások, szakkörök szervezése, ehhez szükséges kísérleti eszközök beszerzése, illetve ezek kombinációja, vagy bármilyen további ötletes megoldás a műszaki-természettudományi terület iránti figyelem felkeltésére.
b) A 2011. évi Pro Progressio ösztöndíj olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos tanárok támogatására, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, és  akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, sikerrel szerepeltek középiskolai tanulmányi versenyeken, és van, vagy volt olyan diákjuk, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatják (vagy folytatták) tanulmányaikat.
Az ösztöndíjban részesülő tanárok pályázatukban vállalják, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara által szervezett képzésen részt vesznek. A képzés tervezett időpontja: 2011. november
A pályázatok díjazása: 
A pályázatok díjazására az 
a) pont esetében 3 millió Ft-ot, a 
b) pont esetében 3 millió Ft-ot, 
azaz összesen, 6 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.
Az elnyerhető pályázati támogatás összege:  
a) pont esetében max. 300 eFt/oktatási intézmény
b) pont esetében 300 eFt/fő.
Pályázatok beadása (formai követelmények): 
Kérjük az adatszolgáltatást formailag pontosan követni:
a) rendezvénytámogatás pályázat esetén:
  • Webes felületen történik az adatszolgáltatási űrlap kitöltése (1-es  és 2-es sz. pályázati lap – itt érhető el: http://proprogressio.hu/kip2011/) – ezt nem kell kinyomtatni
  • E-mailban kell elküldeni a rendezvény leírását (word, csatolva). E-mail: ppai@mail.bme.hu
  • Postai úton kell elküldeni az aláírt és lepecsételt Kötelezettségvállalást (1 példányban) – itt érhető el: http://proprogressio.hu/kip2011/nyilatkozatok.doc
b) Ösztöndíj pályázat esetén:
  • Webes felületen történik az adatszolgáltatási űrlap kitöltése (1-es  és 3-as sz. pályázati lap – itt érhető el: http://proprogressio.hu/kip2011/) – ezt nem kell kinyomtatni
  • E-mailban kell elküldeni az ösztöndíjat pályázó tanár életrajzát és az iskolai gazgatójának javaslatát (word, csatolva). E-mail: ppai@mail.bme.hu
  • Postai úton kell elküldeni az aláírt és lepecsételt Nyilatkozatot (1 példányban) – itt érhető el: http://proprogressio.hu/kip2011/nyilatkozatok.doc
    Pro Progressio Alapítvány, 1111 Budapest, Egry József utca 18. V.em. 525. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. május 31.
A pályázatok tartalmi követelményei: 
A pályázat terjedelme max. 4 oldal, mely
a) pont esetén tartalmazza a megvalósítandó természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események részletes leírását,/tematikáját, azok tervezett időpontjait és a tételes költségvetést (1. és 2. sz pályázati lap),
b) pont esetén a pályázó pedagógus szakmai életrajzát, az iskola igazgatójának javaslatát, az elmúlt 3 évben a természettudományi tantárgyakból középszintű és emelt szintű érettségit tett tanítványai számát, a középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredményét, valamint műszaki-, természettudományi szakra, ezen belül a BME-re jelentkezettek és felvételt nyert tanulók számát szakonkénti bontásban, valamint a nyilatkozatot a képzésen való részvételről (1. és 3. sz. pályázati lap)
A Pro Progressio ösztöndíjpályázatra csak olyan 1961-ben vagy később született tanárok pályázhatnak, akik az elmúlt három évben (2008-2010) ilyen irányú tevékenységükért semmilyen elismerésben (díjban) nem részesültek.
Kötelezettségvállalás: 
Az oktatási intézményeknek a pályázathoz mellékelve írásban kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy 2011. október hónapban:
• az adott középiskola tanulói számára legalább egy alkalommal megszervezik és biztosítják, hogy a BME oktatói, hallgatói a mérnöki tudományok népszerűsítése céljából előadásokat, foglalkozásokat tartsanak,
• műszaki, természettudományi területen továbbtanulni szándékozó hallgatóik közül legalább 10 fő részvételét biztosítják 2011. novemberében a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar nyitott laboratóriumok délutánja programon.
Pályázatok értékelése: 
A pályázatok értékelésére, elbírálására a kuratórium szakmai bizottságot kér fel.
A pályázatok eredményéről a kuratórium minden pályázót elektronikusan értesít 2011. június 30-ig.
A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető.
(www.proprogressio.hu, telefon: 463 1595, 463 1258)
Budapest, 2011. április 29.
Dr. Pakucs János
a Kuratórium elnöke