Pro Progressio OTDK hallgatói ösztöndíj pályázat 2011.11.24.

Pályázati felhívás a Pro Progressio alapítvány  

OTDK hallgatói ösztöndíj elnyerésére  

A Pro Progressio Alapítvány 2011-ben alapította meg a Pro Progressio OTDK hallgatói ösztöndíjat. Az ösztöndíj  célja Mindazon BME hallgatónak a kiemelt elismerése, akik az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia Aranyéremben részesülnek.

Az ösztöndíj összege 2011-ben: 200.000 Ft/fő
Az ösztöndíj elnyerésére a karok TDT elnökei tesznek javaslatot az OTDK évében,  2011-ben november 24-ig bezárólag.
A javaslatnak tartalmaznia kell a hallgató szakmai életrajzát, valamint a tevékenységét  max. 2 oldalban.
Az elismerések átadására ünnepélyes keretek között kerül sor az adott év decemberében.
Az ösztöndíjak odaítéléséről a Kuratórium dönt.
A pályázatot az alapítvány titkárságára kell benyújtani elektronikusan a ppai@mail.bme.hu, egy páldányban pedig a V1 épület 525-sz. irodába. 
Budapest, 2011. november                                                                                     
Pakucs János sk.
       a kuratórium elnöke