Pro Progressio OTDK hallgatói pályázat 2015.11.26.

A Pro Progressio Alapítvány 2011-ben alapította meg a Pro Progressio OTDK hallgatói ösztöndíjat, melyet 2015-ben harmadik alkalommal hirdet meg.

Az ösztöndíj célja

Mindazon BME hallgatónak a kiemelt elismerése, tanulményai eredményes folytatása érdekében, akik az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia Aranyéremben részesülnek.

Az ösztöndíj összege 2015-ben: 200.000 Ft/fő

Az ösztöndíj elnyerésére a karok TDT elnökei tesznek javaslatot az OTDK évében, 2015. november 26-ig bezárólag.

A javaslatnak tartalmaznia kell a hallgató szakmai életrajzát, valamint a tevékenységét max. 2 oldalban.

Az elismerések átadására ünnepélyes keretek között kerül sor az adott év decemberében.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a Kuratórium dönt.

A pályázatot az alapítvány titkárságára kell benyújtani elektronikusan a ppai@mail.bme.hu, egy páldányban pedig a V1 épület C szárny, Galéria, 203. szobai irodába.

 

Budapest, 2015. szeptember 16.

 

Pakucs János sk.

a kuratórium elnöke