Pro Progressio OTDK tanári ösztöndíj 2011.11.30.

Pályázati felhívás a Pro Progressio Alapítvány

OTDK tanári  ösztöndíj elnyerésére 

A Pro Progressio Alapítvány 2011-ben alapította meg az OTDK tanári ösztöndíjat.
Az ösztöndíj célja: Azoknak a BME oktatóknak, kutatóknak a kiemelt elismerése, akiknek a hallgatói az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia aranyéremben részesültek.
Az ösztöndíj a tehetséggondozó munka  elismerése.
Az ösztöndíj összege 2011-ben : 200.000 Ft/fő
Az ösztöndíjra a kari TDT  elnökei – a Pro Scientia díjat elnyert hallgató véleményének figyelembevételével – tesznek  javaslatot az OTDK évében, 2011-ben november  30-ig bezárólag.
A javaslatnak tartalmaznia kell a felkészítő (konzulens)  tanár szakmai életrajzát, a hallgató felkészítésében végzett tevékenység rövid összefoglalását.
Az elismerések átadására ünnepélyes keretek között kerül sor az adott év decemberében.Az ösztöndíj odaítéléséről a Kuratórium dönt.
A pályázatot az alapítvány titkárságára kell benyújtani elektronikusan a ppai@mail.bme.hu, egy páldányban pedig a V1 épület 525-sz. irodába. 
Budapest, 2011. november                                                                                                             
Pakucs János sk.
        a kuratórium elnöke