Pro Progressio OTDK tanári pályázat 2015.11.26.

A Pro Progressio Alapítvány 2011-ben alapította meg az OTDK tanári ösztöndíjat, mely 2015-ben harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.

Az ösztöndíj célja:

Azoknak a BME oktatóknak, kutatóknak a kiemelt elismerése, akiknek a hallgatói az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia aranyéremben részesültek.

Az ösztöndíj a tehetséggondozó munka elismerését és folytatását szolgálja.

Az ösztöndíj összege 2015-ben: 200.000 Ft/fő

Az ösztöndíjra a kari TDT elnökei – a Pro Scientia díjat elnyert hallgató véleményének figyelembevételével – tesznek javaslatot az OTDK évében, 2015. november 26-ig bezárólag.

A javaslatnak tartalmaznia kell a felkészítő (konzulens) tanár szakmai életrajzát, a hallgató felkészítésében végzett tevékenység rövid összefoglalását.

Az elismerések átadására ünnepélyes keretek között kerül sor az adott év decemberében.

Az ösztöndíj odaítéléséről a Kuratórium dönt.

A pályázatot az alapítvány titkárságára kell benyújtani elektronikusan a ppai@mail.bme.hu, egy páldányban pedig a V1 épület C szárny, Galéria, 203. szobába.

 

Budapest, 2015. szeptember 16.

 

Pakucs János sk.

a kuratórium elnöke