Pro Progressio pályázat az MKE szobrász hallgatói részére 2006. 04. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pro Progressio Alapítvány az Audi Motor Hungária Kft., a Magyar Villamos Művek Zrt., a Paksi Atomerőmű Zrt. és a Siemens Nemzeti Vállalat támogatásával pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi épülete bejáratánál egykor állt 4 db allegorikus női szobor korabeli fényképek alapján elkészítendő megmintázására és rekonstrukciójára a Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatói részére hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

1./ Az ösztöndíj elnyerésének feltételei, a kiválasztás szempontjai:
• A pályázó legyen jártas az emberábrázoló mintázásban
• Ismerje a modellnagyítási technológiákat
• Legyen figurális kőfaragási gyakorlata
• Legyen innovatív készsége az új metodikák kifejlesztésére

2./ Az ösztöndíj havi maximális összege: 300.000,- Ft
Időtartama: 2006. májustól 2007. augusztusig bezárólag a projektvezető javaslata alapján

3./ A pályázat tartalma:
• Dokumentáció az eddigi munkáról
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén rendelkezésre áll
• Konzultáció a projektvezetővel

4./ A pályázat beadásának határideje: 2006.04.15.
A pályázatokat az MKE Szobrász Tanszékére kell beadni.                                                                          

5./ Pályázat értékelése: a Farkas Ádám szobrászművész vezette szakmai bizottság javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak. A szakmai bizottság tagjai: Körösényi Tamás egy.docens és Karmó Zoltán egy. adj.

Budapest, 2006.03.19.

                    Dr. Pakucs János sk.
        kuratóriumi elnök