Pro Progressio pályázat egy éves doktorandusz ösztöndíjra 2006. 07. 28.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pro Progressio Alapítvány egy éves doktorandusz ösztöndíjára a 2006. évben

A Pro Progressio Alapítvány 2001-ben alapította az éves doktorandusz ösztöndíját, amelyet évente a BME azon max. 4 doktorandusz hallgatója nyerhet el, akik a pályázat beadásától számított egy év alatt sikeresen befejezik és beadják PhD értekezésüket. Az Alapítvány előnyben részesíti a nemzetközi vonatkozásban is jelentős tudományos kutatói eredményeket.
A pályázat részvételi feltételei:
• A pályázó abszolutóriumát a pályázat beadásának évében vagy az azt megelőző évben szerezte meg
• Doktori szigorlatát eredményesen letette
• Két idegen nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik
• Nemzetközi folyóiratokban megjelent vagy elfogadott tudományos publikációkkal rendelkezik
• Az illetékes doktori iskola vezetője javasolja a pályázót.
A pályadíj összege: 80.000,- Ft/hó 12 hónapra
A pályázatot három példányban kell benyújtani, amely tartalmazza:
• PhD hallgatóként végzett munkájának és kutatási eredményeinek ismertetését (max. 3 oldalon),
• A pályázó legfontosabb publikációinak a jegyzékét,
• A pályázó rövid szakmai életrajzát (max. 1 oldalon),
• Az illetékes doktori iskola vezetőjének javaslatát,
• A pályázó kötelezettségvállalását, hogy egy éven belül beadja az értekezést.
A pályázatok leadási helye: K.ép. I.em. 61.
Beadási határidő: 2006. július 28.
Az Alapítvány által felkért 3 tagú Bíráló Bizottság javaslata alapján   a  Kuratórium titkos szavazással dönt a négy ösztöndíj odaítéléséről. A díjak átadására ünnepélyes keretek között a 2006/2007-es tanév alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor.
Budapest, 2006.március 8. Dr. Pakucs János sk.
a kuratórium elnöke