Pro Progressio pályázat középiskolák és tanáraik részére 2014.05.05

A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása középiskolai tanárok és középiskolák részére (2014).

A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia vezetői, a Magyar Innovációs Szövetség és más szakmai szervezetek állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek oktatása nagyobb teret kapjon a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma és felkészültsége.

 

A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány az elmúlt évek pályázati tapasztalatait hasznosítva immár hatodik alkalommal hirdet pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakközépiskolák) részére két kategóriában:

 

A) Természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események szervezésének támogatására, a 2014. évi Pro Progressio díj középiskoláknak elnyerésére

A rendezvények lehetnek iskolai, körzeti, esetleg regionális tanulmányi versenyek a természettudományok, a matematika és az informatika témaköréből, olyan kiállítások, amelyek a mérnöki szakmát mutatják be a fiataloknak, fakultatív előadások, szakkörök szervezése, ehhez szükséges kísérleti eszközök beszerzése, illetve ezek kombinációja, vagy bármilyen további ötletes megoldás a műszaki-természettudományi terület iránti figyelem felkeltésére.

B) A 2014. évi Pro Progressio tanári díj elnyerésére

Olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos fiatal tanárok támogatására, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, és/vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken, és 2010-2013 között minél több olyan diákjuk volt, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatják tanulmányaikat.

A pályázatok díjazása:

A pályázatok díjazására összesen, 10 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.

Az elnyerhető pályázati támogatás összege:  

a) pont esetében max. bruttó 400 eFt/oktatási intézmény

b) pont esetében max. bruttó 400 eFt/fő.

A pályázatok tartalma: 

A pályázatok terjedelme max. 4 oldal, mely

A)  pont esetén tartalmazza a megvalósítandó természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események részletes leírását/tematikáját, azok tervezett időpontjait és költségvetését

B) pont esetén a pályázó pedagógus szakmai életrajzát, az iskola igazgatójának javaslatát.

A 2014. évi Pro Progressio tanári díjra csak olyan 1969-ben vagy később született tanárok pályázhatnak, akik még nem részesültek az alapítvány elismerésében, illetve egyéb országos szintű elismerést sem kaptak.

A pályázatok érvényességéhez kérjük kitölteni az 1. és 2. számú online adatlapot is.

1. számú online adatlap (link) A és B pályázathoz (Intézményadatok, rendezvény/ösztöndíj pályázat)

2. számú online adatlap (link) B pályázathoz (Adatszolgáltatás a pályázó pedagógus tanulói milyen versenyeken vettek részt)

Pályázatok beadása:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. május 5.

  •  A max. 4 oldalas pályázatokat a ppai@mail.bme.hu címre kérjük eljuttatni PDF formában. 
  • Az 1. online adatlap és/vagy 2. online adatlap kitöltése.

 A pályázatok beadásával kapcsolatos útmutató és a kitöltendő adatlapok az alapítvány honlapján találhatók. Cím: http://proprogressio.hu

 

Kötelezettségvállalás:  

A pályázatban nyertes oktatási intézményeknek írásban kötelezettséget kell majd vállalniuk arra, hogy 2014. október hónapban:

  • az adott középiskola tanulói számára legalább egy alkalommal megszervezik és biztosítják, hogy a BME oktatói, hallgatói a mérnöki tudományok népszerűsítése céljából előadásokat, foglalkozásokat tartsanak,
  • műszaki, természettudományi területen továbbtanulni szándékozó hallgatóik közül legalább 10 fő részvételét biztosítják 2014. novemberében a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar nyitott laboratóriumok délutánja programon.

Pályázatok értékelése:

A pályázatok értékelésére, elbírálására a kuratórium szakmai bizottságot kér fel. A pályázatok eredményéről a kuratórium minden pályázót elektronikusan értesít 2014. június 30-ig.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető. (www.proprogressio.hu, telefon: 463 1595, 463 2600)

 

 

Budapest, 2014. március

 

Dr. Pakucs János s.k.
a Kuratórium elnöke