Pro Progressio pályázat középiskolák részére 2016.05.05.

A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása középiskolai tanárok és középiskolák részére (2016).

A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia vezetői, a Magyar Innovációs Szövetség és más szakmai szervezetek állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek oktatása nagyobb teret kapjon a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma és felkészültsége.

A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány az elmúlt évek pályázati tapasztalatait hasznosítva immár nyolcadik alkalommal hirdet pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakközépiskolák) illetve alapítványaik részére két kategóriában:

A) Természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események szervezésének támogatására, a 2016. évi Pro Progressio díj középiskoláknak elnyerésére

A 2016/17-es tanévben megszervezésre kerülő rendezvények lehetnek iskolai, körzeti, esetleg regionális tanulmányi versenyek a természettudományok, a matematika és az informatika témaköréből, olyan kiállítások, amelyek a mérnöki szakmát mutatják be a fiataloknak, fakultatív előadások, szakkörök szervezése, ehhez szükséges kísérleti eszközök beszerzése, illetve ezek kombinációja, vagy bármilyen további ötletes megoldás a műszaki-természettudományi terület iránti figyelem felkeltésére. A rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó személyi szervezési költségekre nem kérhető támogatás.

B) A 2016. évi Pro Progressio tanári díj elnyerésére

Olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos fiatal tanárok támogatására, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, és/vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken, és 2012-2015 között minél több olyan diákjuk volt, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatják tanulmányaikat.

A pályázatok díjazása:

A pályázatok díjazására összesen, 10 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.

Az elnyerhető pályázati támogatás összege: 

  1. a) pont esetében max. bruttó 400 eFt/oktatási intézmény
  2. b) pont esetében max. bruttó 400 eFt/fő.

A pályázatok tartalma:

A pályázatok terjedelme max. 4 oldal, mely

  1. A) pont esetén tartalmazza a megvalósítandó természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események részletes leírását/tematikáját, azok tervezett időpontjait és költségvetését
  2. B) pont esetén a pályázó pedagógus szakmai életrajzát, az iskola igazgatójának javaslatát.

A 2016. évi Pro Progressio tanári díjra csak olyan 1970-ben vagy később született tanárok pályázhatnak, akik az utolsó három évben sem az alapítvány elismerésében, sem egyéb országos szintű elismerésben nem részesültek.

A pályázatok érvényességéhez kérjük kitölteni az 1. és 2. számú online adatlapot is.

  1. számú online adatlap (link) A és B pályázathoz (Intézményadatok, rendezvény/ösztöndíj pályázat)
  2. számú online adatlap (link) B pályázathoz (Adatszolgáltatás a pályázó pedagógus tanulói milyen versenyeken vettek részt)

Pályázatok beadása:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 5.

  •  A max. 4 oldalas pályázatokat a ppai@mail.bme.hu címre kérjük eljuttatni PDF formában.
  • Az 1. online adatlap és/vagy 2. online adatlap kitöltése.

A pályázatok beadásával kapcsolatos útmutató és a kitöltendő adatlapok az alapítvány honlapján találhatók. Cím: http://proprogressio.hu

Kötelezettségvállalás:

A pályázatban nyertes oktatási intézményeknek és tanároknak írásban kötelezettséget kell majd vállalniuk arra, hogy 2016. október hónapban:

  • az adott középiskola tanulói számára legalább egy alkalommal megszervezik és biztosítják, hogy a BME oktatói, hallgatói a mérnöki tudományok népszerűsítése céljából előadásokat, foglalkozásokat tartsanak,
  • műszaki, természettudományi területen továbbtanulni szándékozó hallgatóik közül legalább 10 fő részvételét biztosítják 2016. novemberében a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar nyitott laboratóriumok délutánja programon, indokolt esetben akár az elnyert pályázati támogatás részbeni terhére.

Pályázatok értékelése:

A pályázatok értékelésére, elbírálására a kuratórium szakmai bizottságot kér fel. A pályázatok eredményéről a kuratórium minden pályázót elektronikusan értesít 2016, június 30-ig.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető. (www.proprogressio.hu, telefon: 463 1595, 463 2600)

Budapest, 2016. április

Dr. Pakucs János s.k.
a Kuratórium elnöke