Pro Progressio Pályázati felhívás 2007. évi diplomaterv ösztöndíjra 2007. 07. 16.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2007. évi DIPLOMATERV ösztöndíjra

A Pro Progressio Alapítvány 2001-ben alapította a Diplomaterv ösztöndíjat, amelyet évente a BME karonkénti egy vagy két végzős hallgatója nyerhet el.
A pályázat célja
Olyan tehetséges fiatalok díjazása – max. 10 fő – , akik az ipar műszaki fejlesztését elősegítő, innovatív, újszerű, saját ötletet is tartalmazó diplomamunkát készítettek.
A pályázat részvételi feltételei
• A nappali tagozaton végzett pályázó az adott évben a diplomamunkát jeles eredménnyel megvédte,
• A témavezető javaslata a pályázatban való részvételre
A pályadíj összege: 100.000 Ft/fő,
amelyet a Kuratórium az általa felkért 3 tagú Bíráló Bizottság javaslatai alapján karonként egy vagy két pályázónak ítél oda.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a diplomamunkát
• egyoldalas összefoglalót a diplomamunkáról
• konzulensek nevét
• elérhetőséget (tel., e-mail), amelyen a pályázó az eredményről értesíthető
• tanszéki igazolást a védés érdemjegyéről
• témavezető ajánlását
• opponensi véleményeket.
Beadási határidő: 2007. július 16.
A pályázatok leadási helye:  K.ép.I.em. 62.
A díjak átadására ünnepélyes keretek között a 2007/2008-as tanév alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor.
Budapest, 2007. március 9. 
Dr. Pakucs János sk.
a kuratórium elnöke