Ambrózy András hallgatói ösztöndíj 2007. 09. 24.

A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSa
“Ambrózy András”
hallgatói ösztöndíj elnyerésére

Az adományozó, Ambrózy András egyetemi tanár özvegye férje emlékére adományával járul hozzá a hallgatói ösztöndíj létesítéséhez, mely a jó tanulmányi eredményeket felmutató villamosmérnöki és zenét művelő hallgatók jutalmazására szolgál.
 

1./ Az “Ambrózy András” hallgatói ösztöndíjra a BME
– Villamosmérnöki és Informatikai Karának a tantervminta szerinti negyed-, illetve ötödéves hallgatói pályázhatnak, akiknek
– görgetett tanulmányi átlaga legalább 4,00
– tanulmányaik mellett aktív zenei tevékenységet folytatnak.

2./ A pályázati rendszer:

Az alapítvány kuratóriuma által felkért Szakmai Bizottság értékeli a pályázatokat, javaslatuk alapján történik a “Ambrózy András” ösztöndíj odaítélése.
Az ösztöndíj:
– A 2007/2008 tanévre szól, 1 fő részére,
– összege: egyszeri 100.000 Ft juttatás.

3. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát, elérhetőségét,
– tanulmányi eredményét igazoló indexmásolatot,
– az eddig folytatott zenei alkotó tevékenység leírását és annak eredményeit.

A pályázat beadásának határideje: 2007. szeptember 24.
Döntés: 2007. október 2-ig
A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány Irodáján (K.ép. I. 61. Tel: 463-1595) kell leadni.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az alapítvány irodáján, valamint Dr. Harsányi Gábor tanszékvezetőnél (Elektronikai Technológia Tanszék).

4. A pályázat értékelése:
Az értékelést a Szakmai Bizottság végzi, a bizottság javaslata alapján hozott kuratóriumi döntésről a pályázókat írásban értesítjük 2007. október 2-ig.
Budapest, 2007. szeptember 3.

 

       Dr Pakucs János sk.
       a kuratórium elnöke