Robert Bosch hallgatói ösztöndíj pályázat 2011.09.01.

 

A Pro Progressio Alapítvány pályázati kiírása a Robert Bosch Elektronika Kft. hallgatói ösztöndíjára  

 

A Robert Bosch Elektronika Kft. célja, hogy az ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a Robert Bosch Elektronika Kft. számára különösen fontosnak ítélt szakterületeken történő ismeretek megszerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a multinacionális vállalat tevékenységébe történő bekapcsolódásra. 


1./ A Robert Bosch hallgatói ösztöndíjra a BME– Gépészmérnöki Karának (GPK)– Közlekedésmérnöki Karának (KSK) – Villamosmérnöki és Informatikai Karának (VIK),hallgatói pályázhatnak, akik     az utolsó két félév súlyozott átlagában legalább 3,5-es tanulmányi eredményt értek el,– vállalják, hogy a mellékelt projekttémák valamelyikéhez kapcsolódóan kutatást végeznek     angol- és/vagy németnyelv-ismerettel rendelkeznek (kommunikációs szinten).  – BSC képzés esetében önálló labor tárgyat vesznek fel, a 6. szemeszterben, mentori irányítással végeznek önálló laborfeladatokat, a 6. szemeszter végén (nyáron) az egyetem által kiírt kötelező szakmai gyakorlaton (6 hét) vesznek részt a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél, a 7. szemeszterben a témában diplomalabort vagy önállólabort vesznek fel és ezen belül kutatási munkát végeznek.  – MSC képzés esetében önálló labor tárgyat vesznek az 1. és 2. szemeszterben  mentori irányítással dolgoznak, a 2. szemeszter végén (nyáron) az egyetem által kiírt kötelező szakmai gyakorlaton (6 hét) vesznek részt a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél, a 3. és 4. szemeszterben  a témában diplomalabort vesznek fel és diplomamunkát készítenek.  2./ A pályázati rendszer 2 lépcsős: 2.1. Pályázat feltételrendszere: A kiírt témák közül a hallgató és egyetemi témavezetője a választott témára jelentkezik egy pályázattal, amely tartalmazza a következőket:1. oldal: a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott vagy választandó szakirány– az egyetemi témavezető (tutor) neve, beosztása,
fokozata, tanszéke
2. oldal: a kiválasztott Bosch-projekttémához kapcsolódó munkaterve.Kiértékelés után az elfogadott pályázatok készítői értesítést kapnak, és megkezdhetik a témavezetők segítségével az önálló labormunkát. A hallgatók összefoglalót kapnak, ami tartalmazza a teljes együttműködési időszakra (BSC képzésnél 6-7. szemeszter, MSC képzésnél 1-4.szemeszter) vonatkozó munkatervet is.   2.2. “ Robert Bosch Elektronika Kft” hallgatói ösztöndíj:A pályázók írásban beadott pályázat és az ezt követő személyes, szakmai interjú alapján választja ki a Robert Bosch Elektronika Kft. az ösztöndíjra. Az ösztöndíj elnyerésével pontosításra kerül a hallgató konkrét oktatási/tanulási programja, az önálló labor, a diploma labor, a diplomaterv pontos tematikája.Az ösztöndíj:BSC 2 szemeszterre szól és a nyári szakmai gyakorlatra. 2011. szeptember 1-től adható 2012. augusztus 31-ig,    összege: 6. szemeszter 70 000 – 160 000 Ft6 hetes nyári gyakorlat 115 000 Ft7. szemeszter 130 000 – 210 000 Ft-Az ösztöndíj időszakában Bosch témában írt TDK dolgozat írásáért 20 000 Ft jutalom– Diplomadíj – jeles értékelés esetén, Tárgyi jutalomMSC 4 szemeszterre szól, 2011. szeptember 1-től adható 2012. augusztus 31-ig,    összege: 1-4. szemeszter 70 000 – 240 000 Ft6 hetes nyári gyakorlat 135 000 Ft– Diplomadíj – jeles értékelés esetén, Tárgyi jutalom Az ösztöndíj pontos összege a projekt jellege és nehézségi foka alapján kerül meghatározásra.A tevékenység ellenőrzése félévenként kétszer történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható. 3. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat beadásának határideje:
2011.09.01.

A pályázatokat a PRO PROGRESSIO Alapítvány irodájába (1111 Budapest, Egry József u. 18. V. em. 525 Tel: 463-1258, E-mail: ppai@rht.bme.hu) címére kell beadni. Ugyanitt lehet tájékoztatást kérni pályázattal kapcsolatos kérdésekben.A pályázat tartalma: lásd 2.1. pontban leírtakAz egyetem által kijelölt, a Robert Bosch Elektronika Kft. ügyekben felelős oktatók: Dr. Németh Pál – ETTDr. Jakab László – ETTIllés Balázs – ETT A pályázható témák részletes kiírása megtekinthető a PRO PROGRESSIO Alapítvány irodájában. Hatvan, 2011. 08.01.Dr. Pakucs János sk.  – kuratóriumi elnök


  

A Pro Progressio Alapítvány pályázati kiírása a Robert Bosch Elektronika Kft. hallgatói ösztöndíjára   – Témák 2011 őszi szemeszter

   1.    Részvétel új gyártási projektben: HL3 hybrid gyártósor (automataváltó vezérlés gyártás) felfuttatása, minőségi problémák okainak felkutatása, megelőző intézkedések bevezetése.  2.    Részvétel új gyártási projektben: HL2 hybrid gyártósor (Motronic gyártás) telepítése, üzembe helyezése 3.    LTCC törési problémák vizsgálata