Robert Bosch oktatói pályázat 2015.01.09

Elektronikai szereléstechnológia

A Pro Progressio Alapítvány az alábbi PÁLYÁZATOT hirdeti meg, az

ROBERT BOSCH oktatói/kutatói ösztöndíj elnyerésére:

 

Az Robert Bosch Elektronika Kft. célja, hogy elismerje a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) azon oktatóinak munkáját, akik jelentős mértékben hozzájárulnak az elektronikai szereléstechnológia és a hozzá kapcsolódó tudományterületek oktatásához és kutatásához, valamint elősegítik, hogy a BME hallgatói bekapcsolódjanak az elektronikai szerelőipar ilyen irányú tevékenységébe. Erre tekintettel, a Robert Bosch Elektronika Kft támogatásával, a Pro Progressio Alapítvány az alábbi PÁLYÁZATOT hirdeti meg a

 

ROBERT BOSCH oktatói/kutató ösztöndíjak

 

nevezetesen 8 oktatói/kutatói ösztöndíj elnyerésére.

A Robert Bosch ösztöndíjra a BME azon munkatársainak pályázatait várjuk,

– akiknek legalább PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatuk van;

– korábbi vagy meglévő ipari kapcsolatuk van az elektronikai gyártóiparral;

– az elektronikai gyártástechnológiák és minőségbiztosítás területén kiemelkedő kutatási és oktatási tevékenységet folytatnak;

– rendszeres és jelentős szakdolgozat és diplomaterv konzulens, vagy doktorandusz témavezetés tevékenységet folytatnak.

 

1./ Az ösztöndíj:

Az ösztöndíj kezdete: 2015.02.01

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap

Az ösztöndíjak összege: havi 150 – 250eFt/hó (a szakértő bizottság javaslata alapján)

 

A Pro Progressio Alapítvány Robert Bosch ösztöndíjakkal azon oktatók munkáját szeretné támogatni, akik a korszerű elektronikai gyártási technológiák, termelésinformatikai és válallatirányítási módszerek és minőségbiztosítási módszerek bemutatásában az oktatók és a hallgatók számára jelentős szerepet vállalnak, és ezáltal és erre építve elősegítik a megfelelő színvonalú előképzettséggel rendelkező hallgatók bekapcsolását az iparban folyó fejlesztési és kutatási munkákba. Az ösztöndíj továbbá elősegíteni hivatott a BME által végzett kutatások és eredmények bemutatását az ipar szereplői számára, ezzel elősegítve a közös fejlesztések és kutatások kialakulását.

 

2./ Az ösztöndíj pályázat:

2.1. A pályázat tartalma

A pályázatoknak tartalmaznia kell

– a pályázó oktató szakmai önéletrajzát, a pályázó kutatási tevékenységét és azok publikációs jegyzékét

– a pályázó által oktatott tantárgyakat

– a szakdolgozat illetve a diploma konzulensi, doktorandusz témavezetési tevékenységek adatait

– a pályázónak a pályázati és ipari projektekben folytatott sikeres kutatási tevékenységeinek felsorolását

 

2.2. A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatot egy a Támogató és az Alapítvány közötti támogatási szerződésben meghatározott bizottság bírálja el, és a kuratórium ítéli oda. Az eredményről a pályázókat az alapítvány értesíti.

 

3./ A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat beadásának határideje: 2015.01.09.

A pályázatokat a PRO PROGRESSIO Alapítvány irodájába (1111 Budapest, Egry József u.18. V1. épület C szárny Galéria 3. szoba), Tel: 463 1258, E-mail: ppai@mail.bme.hu ) kell beadni. Ugyanitt lehet tájékoztatást kérni a pályázattal kapcsolatos kérdésekben is.

A pályázatokat magyarul kell benyújtani.

 

Egyéb feltételek

A pályázat elbírálása során hozott döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

Az alapítvány kuratóriuma az ösztöndíj-támogatás folyósítását felfüggesztheti, ha a kedvezményezett a pályázatban meghatározott követelményeknek nem tesz eleget vagy a támogatásra méltatlanná válik.

Budapest, 2014.11.26.

 

 

Dr. Pakucs János sk.

a kuratórium elnöke