Sagax hallgatói ösztöndíj 2008. 12. 05.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pro Progressio Alapítvány a Sagax Kft. támogatásával pályázatot hirdet Villamosmérnöki és Informatikai  Kar 4-5 éves hallgatói részére hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

1./ Kutatási téma:
 Nagysebességű hardver implementáció
 Beágyazott logikai funkciók megvalósítása
 Nagysebességű adattranszfer megvalósítása
 Többcsatornás rádiófrekvenciás jelfeldolgozás
 Jelfeldolgozás konfigurálható hardver platformokon
 Jelfeldolgozás programozható hardver platformokon
 Fejlett felhasználói felületek kialkítása
 Platform független felhasználói felületek kialakítása

2./ Az ösztöndíj elnyerésének feltételei: a pályázatra a BME VIK alap (BSc), mester (MSc) vagy doktori (PhD) képzésében résztvevő, vagy az adott félévben oklevelet szerzett hallgatók jelentkezhetnek az eddigi szakmai tevékenység valamint az adott félévben tervezett szakmai munka rövid ismertetésével.

3./ Az ösztöndíj: 5 hónapra szól, összege: 90.000.- Ft/hó, 4 fő részére adható.

4./ A pályázat tartalma:
• Szakmai önéletrajz

5./ A pályázat beadásának határideje: 2008 december 5. A jelentkezést Benis Anikó címére kell eljuttatni az aniko.benis@hvt.bme.hu e-mail címen, vagy személyesn a BME V2 épület 630. szobájában.

A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K.ép. I.em. 62., Tel: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu) kell beadni.

6./ Pályázat értékelése: szakmai bizottság javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.

 

Budapest, 2008.

                    Dr. Pakucs János sk.
        kuratóriumi elnök