Sagax hallgatói ösztöndíj pályázat 2008. 02. 18.

A PRO PROGRESSIO ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Sagax hallgatói ösztöndíj elnyerésére

A Sagax Kft célja, hogy ösztöndíjjal támogassa azokat az egyetemi hallgatókat, akik a Sagax Kft. által előnyben részesített szakmai témakörökben végeznek gyakorlatorientált, alkalmazott kutató, fejlesztő tevékenységet.

Szakmai területek: a felajánlott forrásból elsősorban, de nem kizárlólagosan az alábbi területeken végzett végzett aktivitást végző hallgatók részesíthetők támogatásban:
 Nagysebességű hardver implementáció
 Beágyazott logikai funkciók megvalósítása
 Nagysebességű adattranszfer megvalósítása
 Többcsatornás rádiófrekvenciás jelfeldolgozás
 Jelfeldolgozás konfigurálható hardver platformokon
 Jelfeldolgozás programozható hardver platformokon
 Fejlett felhasználói felületek kialkítása
 Platform független felhasználói felületek kialakítása

A pályázati időszak: a pályázaton elnyerhető ösztöndíj az adott félév oktatási időszákára szól (5 hónap) és összege megegyezik az adott félévben érvényes állami doktoranduszi ösztöndíj összegével.

Követelmények: a pályázatra a BME VIK alap (BSc), mester (MSc) vagy doktori (PhD) képzésében réstvevő hallgatók jelentkezhetnek az eddigi szakmai tevékenység valamint az adott félévben tervezett szakmai munka rövid ismertetésével.

Jelentkezési határidő: 2008 február 18. A jelentkezést Benis Anikó címére kell eljuttatni az aniko.benis@hvt.bme.hu e-mail címen, vagy személyesn a BME V2 épület 630. szobájában.

A pályázat értékelése: szakmai bizottság javaslata alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt, amiről a pályázók értesítést kapnak.

 

Budapest, 2008. január 14.

 

         Dr. Pakucs János  sk. 
           a kuratórium elnöke