Sagax hallgatói ösztöndíj pályázat 2009.02.18

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  A Pro Progressio Alapítvány a Sagax Kft. támogatásával pályázatot hirdet Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói részére hallgatói ösztöndíj elnyerésére. 1./ Kutatási téma:

            Nagysebességű hardver implementáció

            Beágyazott logikai funkciók megvalósítása

            Nagysebességű adattranszfer megvalósítása

            Többcsatornás rádiófrekvenciás jelfeldolgozás

            Jelfeldolgozás konfigurálható hardver platformokon

            Jelfeldolgozás programozható hardver platformokon

            Fejlett felhasználói felületek kialkítása

            Platform független felhasználói felületek kialakítása

 

2./ Az ösztöndíj elnyerésének feltételei: a pályázatra a BME VIK alap (BSc), mester (MSc) vagy doktori (PhD) képzésében résztvevő, vagy az adott félévben oklevelet szerzett hallgatók jelentkezhetnek az eddigi szakmai tevékenység valamint az adott félévben tervezett szakmai munka rövid ismertetésével.

 

3./ Az ösztöndíj: 5 hónapra szól, összege: 90.000.- Ft/hó, 4 fő részére adható.

 4./ A pályázat tartalma:

  • Szakmai önéletrajz

 4./ A pályázat beadásának határideje: 2009. február 18.A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány irodájában (1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K.ép. I.em. 62., Tel: 463-1258, e-mail: ppai@mail.bme.hu), vagy Benis Anikó címére kell eljuttatni az aniko.benis@hvt.bme.hu e-mail címen, vagy személyesn a BME V2 épület 630. szobájában. 6./ Pályázat értékelése: szakmai bizottság javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.   Budapest, 2009. január 14.                                                                                                                                                                                                                                            Dr. Pakucs János sk.                                                                                              kuratóriumi elnök