Schmidt Rezső hallgatói ösztöndíj 2006. 10. 13.

A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a
“Schmidt Rezső”
hallgatói ösztöndíj elnyerésére

Az adományozó,  Schmidt Rezső repülőmérnök özvegye férje emlékére adományával járul hozzá a hallgatói ösztöndíj létesítéséhez, mely a tehetséges, jó tanuló, de szerényebb anyagi körülmények között élő hallgatók támogatására szolgál.
 

1./ A “Schmidt Rezső” hallgatói ösztöndíjra a BME
– Közlekedésmérnöki Karának, a tantervminta szerinti negyed-, illetve ötödéves repülőgépész és légiközlekedési szakirányon tanuló hallgatói pályázhatnak, akik
– az utolsó két félévben legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt értek el.

2./ A pályázati rendszer:

Az alapítvány kuratóriuma által felkért Szakmai Bizottság értékeli a pályázatokat, javaslatuk alapján történik a “Schmidt Rezső” ösztöndíj odaítélése.
Az ösztöndíj:
– A 2006/2007 tanévre szól 10 hónapra 1 fő részére
– összege: havi  25.000 Ft

3. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát, elérhetőségét
– tanulmányi eredményét igazoló indexmásolatot

A pályázat beadásának határideje: 2006. október 13.
Döntés: 2006. október 27-ig
A pályázatokat a Pro Progressio Alapítvány Irodáján (BME J. épület 415., Tel: 4631258) kell leadni.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az alapítvány irodáján, valamint
Dr. Rohács József tanszékvezetőnél.

4. A pályázat értékelése:
Az értékelést a Szakmai Bizottság  végzi, a bizottság javaslata alapján hozott kuratóriumi döntésről a pályázókat írásban értesítjük 2006.november 3-ig.
Budapest, 2006. szeptember 21.

       
       Dr Pakucs János sk.
       A kuratórium Elnöke